Lobkowicz má nové investory. Co to znamená pro akcionáře?

Pivovarnická skupina Pivovary Lobkowicz Group (PLG) oznámila dokončení prodeje většinového 79,4% podílu ve skupině, dosud ovládané Palace Capital a GO Solar. Jak uvedla společnost v tiskové zprávě, většinový podíl koupila společnost LAPASAN s.r.o. s následující vlastnickou strukturou: 70% CEFC Investment (Europe) Company a.s., dceřiná společnost čínské společnosti CEFC, 20% skupina J&T, přičemž konečným vlastníkem se má stát J&T Private Equity Group a 10% Zdeněk Radil, generální ředitel a předseda představenstva PLG. Ten má ale zároveň předkupní právo na další 10% podíl z rukou CEFC. Co to znamená pro další akcionáře či budoucnost akcií na pražské burze?

Povinná nabídka odkupu, vodítkem 208 korun za akcii

Celková hodnota transakce činí 1,9 miliardy korun, což odpovídá ceně 208 Kč za akcii. Tato cena je vyšší, než se původně očekávalo – původní odhady ceny odkupu se pohybovaly na úrovni 204-205 Kč. Právě odkupní cena bude hlavním vodítkem pro povinnou nabídku odkupu akcií menšinovým akcionářům, kterou musí společnost LAPASAN s.r.o učinit do 30 dnů od nabytí podílu. Akcie tak dnes reagují růstem o 2,5 % a dosahují 205 Kč za akcii.

Pivovary Lobkowicz ovládne čínský investor s J&T a šéfem Radilem

Ruku v ruce se změnou vlastnictví došlo na obměnu nejvyššího vedení na úrovni skupiny PLG. V představenstvu PLG jsou nyní Zdeněk Radil ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele, novými členy představenstva jsou LI Xiaokun nominovaný ze strany CEFC a Jiří Uvíra nominovaný ze strany J&T Private Equity Group. Změna proběhla na úrovni PLG jako holdingové společnosti, přičemž vedení sedmi dceřiných pivovarnických společností PLG a obchodní společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. zůstává ve složení Zdeněk Radil, Pavel Herman a Petr Blažek.

Ze svých funkcí zároveň odstoupili členové dozorčí rady PLG Grzegorz Hóta a Martin Burda. Jejich funkce prozatím zůstanou neobsazené, než valná hromada zvolí nové členy dozorčí rady. 

Příznivé vyhlídky, cena akcie u cíle

Pivovarnická skupina na konci srpna představila solidní výsledky za první pololetí, během kterého celkové konsolidované tržby vzrostly o 0,4 % na 580,2 milionu korun. Firmě se podařilo posílit prodej na domácím trhu a mírně vzrostla i produkce piva v hektolitrech. Na následném konferenčním hovoru management firmy oznámil, že očekává rekordní marže i celé třetí čtvrtletí vzhledem k výraznému nárůstů objemů prodejů. Za období červenec – srpen společnost údajně prodala 211 tis. hektolitrů piv i limonád, jen za srpen vykázala nárůst objemů prodejů o 20 %. Cena akcie se však v tuto chvíli na úrovni 205 Kč přiblížila konsensuální cílové ceně dle dat Bloomberg ve výši 208 Kč za akcii, průměrná cena metodou násobků indikuje aktuální férové ocenění ve výši zhruba 202 Kč za akcii. V tuto chvíli tak lze po dnešní zprávě očekávat růst ceny titulu směrem k 208 Kč za akcii, ale prostor pro další růst je velmi omezený.

Pivovary Lobkowicz: Rekordní marže. Skvělé třetí čtvrtletí?

Newsletter