Lovcem hlav po Wall Street a Microsoftu

Pochází ze severních Čech, ale svou kariéru prožil v Severní Americe. Tam také vystudoval prestižní školy, pracoval na Newyorské burze a devět let i pro Microsoft. Michal Vydržel se do Čech vrátil nedávno. Jednak z rodinných důvodů a pak také proto, aby šéfoval společnost Monster Career CZ. Ta provozuje personální portál monster.cz a nově spustila divizi InTA, která se specializuje zejména na vyhledávání talentů v zahraničí a bude těžit ze svého propojení na mezinárodní databáze kandidátů v rámci mateřské skupiny Alma. Právě v zaměření na zahraniční pracovníky vidí Michal Vydržel velkou příležitost.

Čím je Česko atraktivní pro zaměstnance z jiných zemí?

Pro cizince je Česká republika atraktivní z několika důvodů. Pomineme-li členství v EU, kam se chtějí dostat pracovníci z nečlenských zemí, pak je to poloha země a snadné a relativně levné cestování do okolních zemí. Dělali jsme si na toto téma průzkum mezi expaty v ČR a z něj vyplynulo, že je to dále nízká nezaměstnanost a možnost snadného nalezení práce v případě, že první pozice z jakéhokoliv důvodu nedopadne. Rovněž oceňují bezpečnost a veřejnou dopravu.

Z dat ze sociálních sítí víme, že je momentálně otevřeno k přestěhování do ČR téměř 14.500 pracovníků různých kvalifikací.

Jaké další závěry vyplynuly z vašeho průzkumu?

Nejvíce nás zaujala očekávaná doba, kterou plánují zahraniční pracovníci v České republice strávit. Více než 40 procent respondentů plánuje zůstat v ČR po dobu tři až šest let a čtvrtina dokonce uvažuje, že zůstane natrvalo. To je dobrá zpráva pro zaměstnavatele, kteří nemusí mít obavu z toho, že se jim investice do přivedení zahraničního pracovníka nevyplatí.

Mezi nejčastější důvody příchodu do ČR je kariérní růst a vyšší životní úroveň.

Není překvapivé, že mezi největší obtíže, které musejí zahraniční pracovníci překonat, je úroveň byrokracie, jazyková bariéra a kulturní odlišnosti. Na druhou stranu však ve velké většině zmiňují, že překonání těchto překážek za to stojí a pro přestěhování do ČR by se se současnými znalostmi rozhodli znovu.

Proč jsou pro české firmy zajímaví zaměstnanci z ciziny? Je to o penězích, kvalifikaci, nedostatku místní pracovní síly?

Je to kombinace všech těchto faktorů. Pro každou firmu je klíčové něco jiného. Některé firmy hledají konkrétního specialistu, který v České republice není dostupný. Nebo potřebují rodilého mluvčího na pozici, kde je taková znalost jazyka nutná. Pokud potřebujete konkrétního specialistu, finanční úspory nejsou tím hlavním ukazatelem, proč hledáte kandidáta v zahraničí.

Kdo je váš typický zákazník?

Náš typický zákazník je firma hledající specialistu, u kterého není nutná znalost češtiny. Například centra servisních služeb, pro které hledáme jak specialisty, tak i kandidáty se znalostí konkrétního jazyka. Jsou to ale i české expandující firmy, které hledají kandidáta se znalostní prostředí, kam míří.

Jaké máte cíle a plány na 2020?

Naši zákazníci se nás již delší dobu ptali na další služby spojené s vyhledáváním kandidátů, kteří se pomocí inzerce nedají nalézt. Rozhodli jsme se tedy poptávce vyjít vstříc a spustit unikátní službu mezinárodního vyhledávání talentů a headhuntingu pod značkou InTA.

Máme proto mezinárodní tým recruiterů, takže vedeme pohovory v jazyce uchazeče. Zároveň známe místní podmínky a potřeby kandidátů, takže jim představíme práci v ČR i klienta způsobem, který je pro kandidáta zajímavý. V každé zemi totiž motivují k přestěhování rozdílné argumenty. Díky tomu máme větší úspěšnost nalezení kandidáta, než když si firmy snaží vyhledávat kandidáty v zahraničí samy. A v neposlední řadě využíváme našich mateřských a partnerských sítí Monster WorldWide a Alma Career, díky kterým máme přístup ke kandidátům z celého světa.

Jaké trendy na mezinárodním pracovním trhu vás nejvíc zaujaly v roce 2019 a jaké budou trh ovlivňovat v roce 2020?

V druhé polovině roku 2019 jsme zaznamenali pokles počtu nově otevřených pozic. Sledujeme tedy již jistou opatrnost firem v náboru nových zaměstnanců, případně již nenahrazují zaměstnance, kteří odešli.

V roce 2020 očekáváme odchod některých silných hráčů z oblasti nízkonákladových center servisních služeb. Tyto firmy budou odcházet za levnější pracovní silou dále na východ, příp. mimo EU.

Dalším trendem je hledání pracovní síly v zahraničí, a to nejen v oblasti výroby a automobilového průmyslu, ale i specialistů na oblast marketingu, finančnictví, a především specialistů v oblasti IT. České firmy se již začínají pracovníkům ze zahraničí více otevírat. Máme za sebou několik projektů, kde se podařilo začlenit několik cizinců do kolektivu. Když zaměstnavatelé vidí, že to lze, nábor dalších cizinců do firmy na sebe nedá dlouho čekat.

V rámci změn firemní kultury očekáváme další uvolňování – zejména co se týče větší časové flexibility, práce z domova nebo neomezené dovolené. S růstem nákladů vnímáme větší ochotu zaměstnavatelů volit i další způsoby zaměstnávání ve směru k částečným úvazkům či možnosti práce na živnostenský list. A to nejen u IT specialistů. Tyto faktory jsou určující pro získání konkurenční výhody a přilákání zajímavých pracovníků.

V oblasti náboru jako takového očekáváme větší flexibilitu HR oddělení, rychlou reaktivitu a odchod od tradičních cest získávání informací o kandidátech – např. z životopisů. Proto se bude postupně měnit i způsob spolupráce firem a agentur. Pouhé přeposílání CV již nestačí. Pro nás je proto podstatné partnerství s klientem.

Jací lidé, národnosti a specializace tvoří tým Monster Career CZ?

V našem rostoucím týmu máme v současnosti nejen české recruitery, ale i recruitery z Rumunska, Maďarska, Řecka či Kolumbie. Zahraniční kolegové zažili přestěhování do ČR na vlastní kůži. Dokáží se tak vcítit do potřeb kandidátů, což opět pomáhá v jejich přilákání do ČR na základě vlastní zkušenosti. Daří se nám tak přesvědčit kandidáty k přestěhování do České republiky, i když o ní jako o své pracovní destinaci do té doby vůbec nepřemýšleli.

Proč by firmy měly hledat zaměstnance přes vás? Co jiného oproti konkurenci můžete nabídnout?

Určitě je to zázemí dvou mezinárodních hráčů, Monster WorldWide a Alma Career, takže máme snadný přístup k databázím kandidátů. Oproti velkým mezinárodním agenturám jsme však flexibilnější. Dále máme mezinárodní tým hovořící v součtu cca 10 jazyky. A právě díky kombinaci těchto faktorů nabízíme péči, kterou konkurence nabídnout nemůže.

Můžete jmenovat nejzajímavější konkrétní příklady firem, kterým jste v roce 2019 pomohli najít kandidáty, jakou práci a v jakých zemích?

Kromě „běžných“ pozic specialistů jsme jednomu českému průmyslovému podniku v Německu nalezli česky hovořícího kandidáta na pozici CEO pro německý trh. V současnosti jiné české firmě hledáme CEO do Pobaltí. Dále jsme našli pro lucemburského klienta business analytika na projekt do Jihlavy. Naopak do Česka se nám povedlo přivést specialisty do bankovnictví. Pro servisní centra se nám podařilo vyhledat německy hovořící kandidáty ze zemí mimo EU.

Michal Vydržel do společnosti Monster Career CZ přišel z Microsoftu. Má více než dvacetileté zkušenosti z IT a finančního segmentu. Pracoval mimo jiné na Wall Streetu ve společnostech Goldman Sachs a Morgan Stanley. V Microsoftu působil na mezinárodní pozici a dříve zastával funkci senior vice presidenta ve firmě Y Soft. Vystudoval Berea College a University of Virginia.

Newsletter