Lze udržitelným investováním změnit svět?

Lidé si stále více uvědomují, jakou ekologickou stopu za sebou nechávají. Většina však přehlíží jednu zásadní oblast, kde může mít jednotlivec potenciálně největší vliv – vlastní investice. Naše úspory představují silný nástroj a zároveň příležitost, jak něco ovlivnit a celkově změnit svět kolem nás.

Globální banky a penzijní fondy dnes vytvářejí značné zisky prostřednictvím investičních rozhodnutí za své zákazníky. Koncem roku 2017 představovalo udržitelné investování zhruba 12 trilionů USD v amerických aktivech (dle údajů Světové banky a MMF), což byl jen zlomek z celkových 263 trilionů USD investovaných na globálních veřejných trzích. Jednalo se zhruba o 4,5 %.

Pravděpodobně pouze malá skupina jednotlivců skutečně dbá na to, aby jejich investice zároveň odrážely osobní názory a hodnoty. Je to škoda a myslím si, že nastal správný čas to změnit. Podle výzkumu mají udržitelné investice až 27krát větší dopad na klima, než když jednou týdně přestaneme jíst maso nebo jednou ročně neletíme na dovolenou.

Investujte zodpovědně

Poslední zpráva od společnosti Deloitte uvádí, že jen málo lidí si uvědomuje, jak obrovskou moc mají díky investování svých peněz. Finanční sektor je odpovědný za to, že umožní investorům uchopit příležitost a ovlivnit nebo změnit svět prostřednictvím úspor a důchodů. Pro finanční sektor jde o klíčový úkol, díky němuž může změnit pohled na úspory a investice tím, že zákazníkům nabídne lepší investiční nástroje, konkurenční ceny a lepší informace a služby.

Když investujeme do firem pomocí akcií a dluhopisů, poskytujeme těmto společnostem náš kapitál, aby mohly dál fungovat a rozvíjet se. Jako investor tím tedy přispíváte k tomu, jakým způsobem firmy podporují svou celkovou vizi a strategii. Například podíl ve společnosti, která pracuje s obnovitelnou energií, není jen příležitost, jak získat výnos z vlastní investice, ale je to i možnost, jak ovlivnit obchodní cíle firmy a pomoci tímto způsobem bojovat s klimatickými změnami To samé platí, i pokud investujete například do vzájemného fondu nebo ETF, který vkládá prostředky do řady různých společností, které dodržují určitá pravidla a zásady. Může jít o tematické fondy zaměřené na společnosti, které podporují ženy na vedoucích pozicích, vzdělání, dostupnost pitné vodu nebo snížení spotřeby plastů.

Důležité je investovat v souladu s vašimi principy, investičními cíli, časovými možnostmi a také ochotou riskovat. Studie uvádějí, že udržitelné a odpovědné investování může časem přinášet dobré výnosy. Například udržitelné fondy nejsou jen filantropické a nezaměřují se jen na změnu světa, ale skutečně poskytují dobré zisky.

Digitalizace je cestou

Se správnými nástroji, dobrým vzděláním a nízkými cenami není pro investory časově příliš náročné nastavit fungování svých úspor tak, aby odpovídalo jejich hodnotám – a to se týká i toho, jaké investice vám banka bude vybírat. V Saxo Bank je pro nás přirozené být v této oblasti vůdcem a jde o jasný další krok směrem k tomu, co nazýváme „demokratizací investování“.

Když jsme v roce 1998 představili naši první digitální platformu, byly globální kapitálové trhy pro běžné drobné investory v podstatě nedostupné, nebyly dost transparentní a ceny byly velmi vysoké. Díky rozšíření nových technologií jsme srovnali šance a poskytli většímu množství lidí stejné příležitosti investovat do témat a sektorů, které jsou pro individuální investory nejdůležitější.

Investiční rozhodnutí jsou nejdůležitější volbou, kterou děláme, a proto je důležité, aby k dostupným nástrojům a informací měl přístup co největší počet lidí. Samozřejmě si uvědomujeme, že investice a úspory budou stále více personalizované, protože si postupně lidé začnou uvědomovat, že jejich portfolio představuje skvělou příležitost jak skutečně změnit svět.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter