Macho nebo babyface? Vědci odhalili, jak vypadá úspěšný CEO

Ať už se nám to libí nebo ne, náš vzhled je významnou součástí toho, jak nás ostatní lidé vnímají a posuzují. To, jak vypadáme, tak přirozeně ovlivní i to, jak na nás druzí nejen nahlížejí, ale i jak se k nám chovají a jaké místo ve společnosti tedy zaujmeme. A stejně jako to platí v osobním životě, platí to i ve velkém byznysu. Ostatně manažer ve vytahaných džínách a tričku a manažer ve vyžehleném obleku působí nejen na klienty diametrálně odlišně.

Zatímco však oblečení, které nosíte na sobě, můžete kdykoliv vyměnit, s obličejem, který vám nadělila příroda, je to již trochu těžší. Nicméně stejně jako upravený vzhled jsou i přirozené fyzické rysy důležité a determinují výsledky vrcholných manažerů. Alespoň to tvrdí několik výzkumů.

Například Robert LivingstonNicholas Pearce z Kellogg School of Management objevili tzv. teddy-bear efekt. Ten ve zkratce říká, že pokud jste Afroameričan a zároveň výkonný ředitel společnosti, v anglosaském prostředí nazývaný jako CEO, pak se vám vyplatí, pokud vlastníte „baby-face“, tedy dětsky vyhlížející obličej s jemnými rysy. To totiž podle autorů povede k tomu, že vaše společnost bude úspěšnější než konkurence vedená drsněji vypadajícími Afroameričany.

Chudák, nebo boháč? Váš ekonomický status odhalí vaše tvář

V principu opačně to ovšem podle vědců funguje v případě bílých CEO; mezi těmi jako by se více dařilo naopak mužnějším tvářím. Abychom však mohli maskulinitu tváře k něčemu vztahovat, musíme ji nejprve být schopni měřit. K tomu se často používá ukazatel poměru šířky k výšce obličeje (Facial width to height ratio, fWHR), přičemž platí, že čím vyšší je tento poměr, o tím mužnější jde obličej.

Tento ukazatel byl hojně využíván jako prediktor agresivního a podvodného chováníElaine Wong z University of Wisconsin-Milwaukee se však se svými kolegy zaměřila na otázku, zda lze ukazatel fWHR použít i k predikci finančních výsledků firmy. Výzkumníci proto zkoumali 55 mužských obličejů, které patří výkonným ředitelům společností nacházejících se v prestižním žebříčku Fortune 500. Hodnotu fWHR následně vztahovali k tomu, jak moc byli či jsou jednotliví CEO ve své práci úspěšní.

 

Ve svém článku publikovaném odborným časopisem Psychological Science pak autoři docházejí k závěru, že čím větší šířka obličeje ve vztahu k jeho výšce, tedy čím mužnější obličej, tím lepší finanční výsledky výkonného ředitele. „V našem vzorku dosáhli generální ředitelé s vyšším poměrem šířky k výšce obličeje skutečně výrazně vyšší finanční výkonnosti než CEO s nižším poměrem,“ citoval server Live Science hlavní autorku.

Nicméně finanční výsledky jsou pouze jedna strana mince. Jak dodává server Live Science a jak již bylo naznačeno výše, mužnější obličej je rovněž spojen s vyšší tendencí k neetickému chování, které ostatně může lepší výkonnosti firmy napomáhat. Shinichi Kamiya, Y. Han Kim a Soohyun Park navíc detekovali pozitivní vztah mezi maskulinitou obličeje ředitele měřenou opět ukazatelem fWHR a rizikem firmy, které bylo kvantifikováno volatilitou akciových výnosů a výší finanční páky. Je tedy možné, že firmy s mužnějšími CEO dosahují lepších finančních výsledků, avšak za cenu podstoupení vyššího rizika.

Co zmítá Wall Street? Za nestabilitu trhů může testosteron

Newsletter