Malé podniky jsou páteří ekonomiky. S digitalizací jim umíme pomoci, říká ředitelka Mastercard Jana Lvová

Jana Lvová, zdroj: Mastercard

Mikro a malé podniky byly, jsou a zůstanou páteří české ekonomiky a základem její prosperity. Jejich digitalizaci umocnila především pandemie. Tento proces se však neobejde bez překážek, ať už jde o náklady či o neschopnost sledovat to nejnovější v oblasti digitalizace. Společnost Mastercard hraje v digitalizaci malých a středních podniků důležitou roli. Zní to jako klišé, ale digitalizace je doopravdy v naší DNA, řekla v rozhovoru pro Roklen24 generální ředitelka Mastercard Jana Lvová. Firmám pomáháme nejen v oblasti plateb, ale i na poli vzdělávání, aby se lépe orientovaly v digitální ekonomice, doplnila. Jak velký je zájem malých a středních podniků o digitalizaci? Jakým hrozbám čelí? A o čem bude Jana Lvová mluvit na Finanční konferenci 2024? Dozvíte s v rozhovoru!

Jak se změnila role SMEs, tedy malých a středních podniků, v digitální éře?

Mikro a malé podniky byly, jsou a zůstanou páteří české ekonomiky a základem její prosperity. Do této kategorie se řadí 19 z 20 firem v ČR, a navíc zaměstnávají téměř polovinu pracující populace. Jedním z trendů současnosti je digitalizace, kterou ještě umocnila nedávná pandemie.

V ekonomice, která je stále více digitální, má využívání moderních technologií pro úspěch podnikání zásadní význam. Bez využití digitálních nástrojů a nejnovějších technologií může řada podnikatelů a nejmenších firem čelit potížím a nemusí být konkurenceschopná. Mikro a malé podniky se ve snaze o digitalizaci ovšem velmi často potýkají se značnými překážkami, jako jsou vysoké náklady nebo nejistota, které technologie jsou pro ně nejvhodnější. Při své časově náročné činnosti nemají příliš prostoru sledovat, vyhodnocovat a testovat dostupné digitální novinky.

Jak se Mastercard angažuje v digitalizaci SMEs? Co vás k tomu vede?

Zní to jako klišé, ale digitalizace je doopravdy v naší DNA. Mastercard je technologická společnost a zejména v posledních letech už naší doménou není jen zprostředkování plateb, ale i řada dalších oblastí jako je kybernetická bezpečnost nebo právě digitalizace a spoluvytváření moderní ekonomiky prospěšné všem. Pokud zůstaneme u samotných plateb, je zásadním projektem, do kterého jsme zapojeni, Česko platí kartou, v rámci kterého podporujeme přijímání bezhotovostních transakcí i u menších podnikatelů a živnostníků za zvýhodněných podmínek. Pro rozvoj digitalizace podnikání v širším slova smyslu pak máme několik specifických projektů, jako je třeba Strive Czechia nebo Fintech Challenge.

Jaký je mezi podnikateli zájem o zvýhodněné terminály v rámci projektu Česko platí kartou?

Stále velký.

Projekt Česko platí kartou začal na jaře roku 2020 a je určen pro zájemce z řad podnikatelů, firem, příspěvkových organizací nebo úřadů, kteří v posledních 12 měsících nepřijímali bezhotovostní platby. Podpora znamená terminál nebo platební brána až na rok zdarma a bez závazků. Projekt je nyní plánován do 31. 3. 2025.

V rámci Česko platí kartou bylo do provozu nově uvedeno 42 tisíc terminálů a 5 tisíc platebních bran. Dvě třetiny obchodníků, kteří se zapojili do programu, poskytují služby v maloobchodu, jsou to například potravinářské a drogistické prodejny, pekárny, řeznictví, květinářství nebo lékárny, což jsou centra místních komunit. Mezi další potenciální segmenty patří řemeslníci nebo ecommerce. Pouze 17 procent zapojených subjektů program po skončení lhůty na bezplatné poskytování opustilo.

V čem spočívá zmíněný program Strive Czechia?

Program Strive Czechia je tříletý a jeho cílem je pomoci čtvrt milionu podnikatelů prosperovat v digitální ekonomice. Chceme je připravit na budoucnost, aby se vzdělávali, aby do sebe a do svého podnikání investovali a aby aktivně využívali moderní nástroje.  Má tři pilíře zaměřené na rozvoj financování drobného podnikání, podporu využívání digitálních nástrojů a rozvoj sítí a znalostí.

V březnu 2024 byl spolu s naší partnerskou organizací CARE spuštěn portál Propodnikave.cz cílící primárně na podnikatele a firmy do deseti pracovníků, sekundárně do 50 zaměstnanců. Cílem je vybudovat interaktivní digitální platformu, která podporuje podnikatelského ducha mikro podnikatelů v Čechách. Platformu a její obsah formulujeme na základě poctivých výzkumů a tím podporujeme i systémové změny.

Díky široké sítí partnerů umožňujeme přenos zkušeností, zpřístupňujeme podnikatelkám a podnikatelům digitální nástroje, možnosti financování a zohledňujeme specifické potřeby žen. Uživatelé získávají zdarma přístup k individuálním službám šitým na míru s velmi zkušenými podnikateli a experty, spoustě užitečného obsahu jakými jsou nástroje, postupy a manuály, zajímavým testům, které prozradí, jak je na tom jejich podnikání v globálu, nebo detailní testy pro jednotlivé oblasti podnikání a v neposlední řadě různým způsobům financování jejich podnikání od dotací přes různé finanční produkty.

A do třetice Fintech Challenge – to asi bude mnohem úžeji zaměřený pogram, že?

Je to tak, spolu s ČSOB jsme letos vypsali speciální vlnu startupové akcelerace Fintech Challenge pro mladé digitální firmy s cílem podpořit jejich inovativní potenciál a rozvoj zejména ve světě financí, ale i v oblastech umělé inteligence nebo optimalizace procesů. Cílem je nalézt a podpořit inovativní nápady s vysokým tržním a růstovým potenciálem. Vybrané fintechy získají podpůrný program s top odborníky: pětiměsíční mentoring, individuální pomoc a unikátní startupové workshopy zaměřené na produkt a ověření poptávky po něm, propojení na zajímavé obchodní partnery, zajištění vizibility pro startup včetně pitche na Demo dni a pomoc v překonávání typických překážek pro oblast fintech. Zakladatelé projektů a firem navíc neztratí nad svými společnostmi majetkovou kontrolu.

Příklady z praxe: Jak digitalizace pomáhá podnikatelům získat konkurenční výhodu? (zdroj: Propodnikave.cz)

„Získala jsem zkušenou mentorku, díky které jsem se začala jak já osobně, tak moje firma posouvat mnohem rychleji. Společně jsme si stanovily cíle naší spolupráce, na kterých jsme pravidelně pracovaly. Nastavily jsme společně proces náboru zaměstnanců, naučila jsem se se svým týmem lépe komunikovat.”

Daniela Hlaváčová, Štrůdelník

„Byl jsem příjemně překvapený, jak fajn setkání to bylo. Bavili jsme se o tom, jaký máme produkt, jak děláme marketing a přišli jsme k docela zajímavým věcem, co u nás zlepšit. Na všechny mé otázky jsem našel odpovědi. Myslím, že stínování pro mě bylo strašně přínosné a inspirující. Člověk si uvědomí, že na problémy, kterým čelí, není sám. Jsou i jiní, kteří to samé už řešili a vyřešili.“

Juraj Martini, Z-type Innovation

“Co se týče marketingu, začali jsme využívat na rozesílání newsletteru nástroj od Emailkampane.cz. Příspěvky na sociální sítě plánujeme v Meta Business Suite. Kluci v pivovaru velmi ocenili, když jsme pro komunikaci v týmu založili skupinu na WhatsAppu

V souvislosti s e-shopem jsme přešli na Shoptet. Máme pivovarnický systém Pivaris, který je velmi sofistikovaný. Tam jsme udělali také nějaké změny, jako např. trasování. Určitě je ještě hodně prostoru ke zlepšení a digitalizaci, co se týče třeba našeho účetnictví. A AI je pro nás v tuto chvíli spíše řeč budoucnosti.”

Šárka Grguričová, Minipivovar Antoš

Dá se porovnat, jak moc jsou SMEs otevřeny digitalizaci ve srovnání s velkými firmami? Jakým největším výzvám SMEs čelí v digitalizaci svého byznysu?

Ze zkušeností Mastercard z působení na českém trhu víme, že se u živnostníků a nejmenších podnikatelů nebo firem nemusíme obávat o nadšení pro nové technologie a chuť inovovat. Z našich průzkumu vyplývá, že šest z deseti podnikatelů věří, že digitalizace je zcela zásadní pro jejich budoucí úspěch. Jako důležité se ukazuje, že je potřeba usnadnit cestu k potřebným nástrojům a pomoci s orientací v dostupných řešeních. Ti nejmenší podnikatelé na rozdíl od velkých firem nemají takové finanční, časové a kapacitní možnosti. A také pro běžné dodavatele technologických řešení jsou logicky atraktivnějšími klienty větší a velké firmy než jednotlivé lokálně působící firmičky.

Jaká možná bezpečnostní rizika hrozí podnikatelům, kteří se pustí do digitalizace svého byznysu?

Rychlý rozvoj digitalizace a stále častější využívání moderních technologií samozřejmě zvýšily nároky na dodržování bezpečnostních pravidel v online prostoru a oblast podnikání není žádnou výjimkou. Za většinou úspěšných útoků kybernetických zločinců jsou lidská pochybení jako neopatrnost, nepozornost, přílišná důvěřivost, neověřování nebo ukvapenost. Je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti, neklikat na odkazy v nevyžádaných emailech a zprávách, nevěřit pohádkám o zázračných investicích nebo vykrádání účtů, před kterým nás ochrání neznámá osoba přes telefon.

Pro zajímavost, z našeho nejnovějšího průzkumu vyplynulo, že více než polovina Čechů a Češek se dostala do situace, kdy se někdo snažil ukrást peníze z jejich účtu nebo platební karty. Nejčastěji se setkávají s podvodnými e-maily a SMS. Díky neustálému zlepšování technologických řešení a zavádění generativní umělé inteligence se daří podvodům stále častěji předcházet. Sebelepší technologie ale někdy nestačí a nejdůležitější tak i nadále zůstává informovanost a opatrnost každého jednoho uživatele – a to platí jak v osobním životě tak v podnikání.

Jakým tématům se budete věnovat na Finanční konferenci?

Těším se, že se zapojím do debaty v rámci panelu na téma rozvoj a úspěch malých a začínajících podniků v digitální éře. Chtěla bych se zaměřit zejména na vliv digitalizace na konkurenceschopnost těch nejmenších podniků a podnikatelů a výzvy a příležitosti, které současná dynamicky se měnící doba přináší například právě v oblasti integrace digitálních technologií do podnikatelských procesů. Zásadní je pro mě i téma bezpečnosti v digitálním světě.

Jana Lvová je od roku 2023 generální ředitelkou technologické a platební společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. Má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v oblasti platebního styku, fintechu a bankovnictví. Ve Spojeném království i v Česku úspěšně řídila prodej, rozvoj obchodních partnerství, klientských vztahů a evropských strategických inciativ pro posílení propozice značky a spokojenosti klientů. V rámci svého působení ve společnosti Visa se celosvětově podílela na podpoře inovací v platbách. Bohaté zkušenosti sbírala také v předních českých bankách ČSOB a Raiffeisenbank. Je držitelkou titulů MBA z Rochesterského technologického institutu a Mgr. z Univerzity Karlovy.

Zdroj: Mastercard

Newsletter