Maloobchod: Za květen nic moc, letošek lepší

Český statistický úřad dnes zveřejnil květnová čísla týkající se tuzemského maloobchodního trhu. Vyvolávají spíše „smíšené pocity“, avšak pokud zhodnotíme výsledky za delší časové období, například za období od ledna do května 2014, ukazují maloobchodní tržby stále na zřetelné oživení v tomto segmentu ekonomiky.

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy v květnu reálně meziměsíčně klesly o 1,5 procenta, zatímco meziročně si po očištění o kalendářní vlivy polepšily o 1,1 procenta.  Bez očištění vykazují meziroční pokles 0,6 procenta, který je dán zejména nižším počtem pracovních dní. Pro srovnání, v dubnu maloobchodní tržby vzrostly po očištění o kalendářní vlivy meziročně o 4,9 procenta, na čemž se podílel jak zvýšený prodej v motoristickém segmentu, tak v maloobchodě samotném.

Tuzemský maloobchod v květnu slábl

Oživení české ekonomiky je tedy patrné zejména z údajů za delší období. V období od ledna do května letošního roku vzrostly maloobchodní tržby bez očištění meziročně o pět procent. V období od června 2013 do letošního května si bez očištění polepšily meziročně o 3,5 procenta.

Výdaje na maloobchodním trhu tvoří významnou složku výdajů domácností. V prvním čtvrtletí letošního roku zodpovídaly za 57,1 procenta měsíčních výdajů na osobu v průměrné domácnosti. Zbytek, 42,9 procenta, představují výdaje za položky mimo maloobchodní trh, jako je bydlení, zdraví, doprava, pošty a telekomunikace nebo vzdělávání. Výdaje domácností na konečnou spotřebu pak společně s výdaji vlády a s výdaji neziskových institucí sloužícími domácnostem představují celkové výdaje na konečnou spotřebu, což je klíčový údaj při zjišťování hrubého domácího produktu.

V prvním čtvrtletí letošního roku rostly spotřebitelské výdaje meziměsíčně o 1,2 procenta. Růst, v té době nejvyšší za uplynulých třináct čtvrtletí, odrážel zlepšování stavu trhu práce a růst reálné mzdy. Ta v prvním čtvrtletí dosáhla meziročního navýšení o 3,1 procenta v reálném vyjádření. Míra nezaměstnanosti se dále snižuje, v dubnu klesla na 6,5 procenta, a v květnu ještě o dalšího 0,1 procentního bodu níže.

Při předpokládaném dalším příznivém vývoji české ekonomiky lze očekávat pokračující zlepšování stavu trhu práce a následně rovněž i růst reálných mezd. Ten by se měl promítnout do dalšího zvýšení spotřebitelských výdajů a tedy i maloobchodních tržeb.

Newsletter