MASTer plan: Chytřejší bitcoin ještě letos

Čekání na „chytřejší bitcoinové chytré kontrakty“ by mohlo být brzy u konce. Popohnáni aktivací SegWitu se bitcoinoví vývojáři rozhodli oživit plán, který by světově nejpopulárnější blockchain nově vybavil funkčností dlouze spojovanou se společností Ethereum a jejím expresivním kódovým provedením.

Koncept známý jako Merkelized Abstract Syntax Trees (MAST) se posunul zase o krok dál. Russell O’Connor, Pieter Wuille a Peter Todd předložili nápad a Johnson Lau dal dohromady svůj vlastní návrh. Nejenže upgrade SegWitu činí toto vylepšení jako možné, ale také v brzké době uskutečnitelné.

A tak Mark Friedenbach, spoluzakladatel Blockstream, nyní oživuje tento nápad a předloží návrh, kterým by byl MAST nasazen způsobem soft fork (zpětně kompatibilní změna k pravidlům blockchainu).

Pokud by se tak stalo, znamenalo by to vetší transakční flexibilitu. Tímto způsobem můžou uživatelé žádat, aby transakce prošla po splnění jedné z podmínek. Například může být transakce splatitelná až po určité době nebo po svolení dalších uživatelů.

MAST také umožní lepší uživatelské soukromí, neboť ukládá transakční data novým způsobem a neodhaluje nepoužitá skripta veřejnému blockchainu. A co je nejdůležitější, může také zvýšit potenciál škálovatelnosti, a to díky tomu, že uchovává méně dat na blockchainu.

Prvky sloučení

K získání všech těchto výhod je třeba spojit dohromady dva technologické prvky: pay-to-script-hash (P2SH) a Merkle trees.

e-mailu adresovaném bitcoinovým vývojářům nastiňuje Friedenbach tři návrhy na vylepšení bitcoinu (Bitcoin Improvement Proposals – BIPs), a to včetně kódu pro přidání dvou skript, které by uživatelům umožnily využívat výhod MAST.

Co tento návrh znamená, lze vysvětlit slovy:

 „Tyto dva prvky dohromady stačí na to, aby umožnily propojit širokou škálu aplikací, jako jsou například tree podpisy, …a tímto způsobem generalizovaný MAST je tak užitečný pro vytváření soukromých chytrých kontraktů.“

První BIP „Fast Merkle Trees“ předkládá odlišnou Merkle tree strukturu, než jaká je v současnosti využívána bitcoinem k uskladnění transakcí v blocích.

Druhý BIP, nepopiratelně nejdůležitější z těchto tří, popisuje opcode – MERKLE-BRANCH-VERIFY – což je skript umožňující uživatelům provádět nový typ transakcí.

 „Ve stručnosti MERKLE-BRANCH-VERIFY umožňuje autorům skriptů vynutit splacení tím, aby byly použity hodnoty vybrané z předdefinované množiny zavázané k scriptPubKey, ale bez nutnosti odhalení nepoužívaných prvků v sadě pro lepší soukromí a menší velikosti skriptů,“ napsal Friedenbach.

Poslední BIP „Tail Call Execution Semantics“ je poměrně složité čtení, ale jednoduše řečeno vysvětluje nový způsob, jakým budou ukončeny bitcoin chytré kontrakty.

Cesta k upgradům

Navzdory tomu, jak komplikovaně technologie zní, Friedenbach řekl, že v praxi je to relativně prosté.

 „Věřím, že implementace těchto prvků je dost snadná a jejich využití tak lákavé, že budeme moci zaktivovat tyto prvky již v blízké době, možná i před koncem tohoto roku,“ napsal.

Zajímavostí, jak zmínil, je to, že změna může být provedena jedním ze dvou způsobů, a to skrze BIP 8 nebo BIP 9. Jedná se o dvě metody upgradování bitcoinu, které měly v posledním roce poměrně velké množství výkyvů.

SegWit měl být nejprve nasazen přes BIP 9, což mělo vyvolat to, že určité procento bitcoin minerů by signalizovalo tuto změnu ještě předtím, než by byla vůbec provedena. Ale protože bitcoin mineři nic takové nesignalizovali, došlo k tomu, že se SegWit zastavil a některé BIP 9 daly minerům (jedné skupině komplikovaného ekosystému) příliš mnoho kontroly nad budoucností bitcoinu.

Kvůli tomu se spoléhají někteří uživatelé na BIP 8 jako na lepší mechanismus pro upgrade, neboť je závislý na bitcoin uživatelích a podnicích, a ne na mining poolech vyvolávající změnu.

Friedenbachův postoj k tomuto mechanismu upgradu ale vyvolává jednu otázku – po tom všem dramatu okolo SegWitu, které trvalo téměř dva roky, než došlo k jeho aktivaci, jak budou asi upgrady prováděny v budoucnu?

Způsob, jakým se uživatelé, firmy a vývojáři rozhodnou jít na MAST (pokud se rozhodnou, že je to správný krok), to může pomoci určit.

Newsletter