Euro po zhoršení německé podnikatelské nálady oslabilo zpět k dnešní otevírací ceně 1,1770 EURUSD. Od té se kurz opětovně odrazil do mírného zisku, zapůsobil i pokles 10letého výnosu amerického TIPS na historické minimum pod -1,12 %. Měny regionu drží ztráty, jediná koruna je smazala na úroveň otevírací ceny kolem 25,65 za euro.

Méně z EU, více z daní. Rozpočet 2017 ztenčil, schodek 60 mld. zůstal

Ministerstvo financí snížil o 15,4 miliardy korun celkové příjmy i celkové výdaje v návrhu státního rozpočtu pro rok 2017 proti podkladům z června. Schodek zůstal na plánovaných 60 miliardách korun. Vláda začne o rozpočtu pro příští rok jednat v pondělí 12. září.

Důvodem poklesu obou stran rozpočtu je podle ministerstva financí především zpřesnění příjmů z rozpočtu Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Ty by měly být proti červnovému návrhu o 18,2 miliardy korun nižší.

Naopak: o 3,3 miliardy by měly být vyšší daňové příjmy společně s příjmy na sociální zabezpečení. Tyto miliardy zajistila nová červencová makroekonomická prognóza ministerstva. V ní úřad počítá pro příští rok s růstem ekonomiky o 2,4 procenta.

Celkové příjmy rozpočtu by tak měly příští rok být 1244,7 miliardy korun, výdaje 1304,7 miliardy korun.

Důvodem snížení odhadu příjmů z fondů EU bylo podle vyjádření MF nižší čerpání peněz určených na projekty EU v první polovině roku 2016. Nespotřebované peníze podle úřadu doplní finance určené pro rok 2017, a v průběhu roku tak bude možné využít rozpočtové opatření na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu.

„Ministerstvo financí předpokládá, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2017 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2018 a 2019 bude upraven podle výsledků jednání vlády ČR, včetně doladění vnitřní konzistence, vazeb a metodické správnosti rozpočtů kapitol a dalších příloh rozpočtové dokumentace,“ uvedl úřad, v jehož čele stojí ministr financí Andrej Babiš.

Návrh dál předpokládá, že deficit veřejných financí by měl být v letech 2017 až 2019 0,5 procenta hrubého domácího produktu. EU požaduje deficit pod třemi procenty.

Rozpočet počítá s růstem platů učitelů nebo zdravotníků, zvýšením peněz za státní pojištěnce a růstem důchodů. Platy učitelů již od letošního září stouply o osm procent, platové tarify stouply o šest procent. Od listopadu by měly stoupnout mzdy policistům, hasičům, pracovníků ve veřejné sféře, ale také asi 22.000 vojáků.

Kabinet rovněž na jaře rozhodl, že stát odvede příští rok na zdravotní pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané o 3,6 miliardy korun více než letos. Vláda schválila i zvýšení výdajů na vědu o 3,75 miliardy Kč.

Vláda začne o rozpočtu debatovat v pondělí 12. září, do konce měsíce jej musí schválit a poslat do Poslanecké sněmovny.

Návrh státního rozpočtu na rok 2017

(v mld. Kč)

  Návrh po jednání vlády 22. června Změny-prostředky z EU a FM Změny-daně a pojistné Změny-ostatní Návrh po změnách
Příjmy SR 1260,1 -18,2 3,3 -0,5 1244,7
Výdaje SR 1320,1 -18,2 0 2,8 1304,7
Saldo – 60 0 3,3 -3,3 – 60

Souhrnné údaje bilance státního rozpočtu v letech 2013 až 2017:

  2013 2014 2015 Schválený návrh 2016 Návrh 2017
Příjmy SR 1091,9 1133,8 1234,5 1180,9 1244,7
Výdaje SR 1173,2 1211,6 1297,3 1250,9 1304,7
Saldo -81,3 -77,8 -62,8 -70 -60

Zdroj: ODOK, MF

Celkové výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2017 (včetně peněz z EU a dalších finančních mechanismů, například tzv. norských fondů)

Kapitola Státní rozpočet 2016 2017 (květnový návrh) 2017 (září)
Kancelář prezidenta republiky 458,562.010 404,617.082 428,617.082
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.159,613.248 1.198,268.887 1.227,242.283
Senát Parlamentu 558,711.003 549,731.044 549,731.044
Úřad vlády České republiky 1.002,117.011 1.113,713.884 1.270,722.644
Bezpečnostní informační služba 1.499,664.000 1.619,156.000 1.652,946.000
Ministerstvo zahraničních věcí 6.690,852.286 6.850,369.479 7.624,461.852
Ministerstvo obrany 47.783,137.234 51.880,185.076 52.524,116.868
Národní bezpečnostní úřad 365,371.713 441,128.969 490,134.115
Kancelář veřejného ochránce práv 101,215.124 107,145.640 107,145.640
Ministerstvo financí 19.574,215.274 19.470,373.714 21.138,927.187
Ministerstvo práce a sociálních věcí 544.190,818.966 554.078,333.376 557.229,963.111
Ministerstvo vnitra 59.078,279.910 60.713,177.794 62.852,033.751
Ministerstvo životního prostředí 9.443,767.696 16.649,304.389 16.890,733.432
Ministerstvo pro místní rozvoj 13.407,358.628 21.943,155.299 15.872,309.805
Grantová agentura České republiky 3.833,110.000 3.883,134.000 4.282,427.000
Ministerstvo průmyslu a obchodu 40.240,865.364 44.478,584.815 37.816,103.318
Ministerstvo dopravy 47.807,695.130 52.072,139.287 55.084,074.631
Český telekomunikační úřad 1.497,507.075 1.238,324.077 1.402,397.138
Ministerstvo zemědělství 51.192,442.669 49.087,055.552 51.936,196.398
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 142.368,844.867 147.814,412.536 156.123,385.528
Ministerstvo kultury 11.707,143.311 11.843,164.946 12.472,620.204
Ministerstvo zdravotnictví 7.143,365.442 8.087,348.640 7.269,096.630
Ministerstvo spravedlnosti 24.691,923.615 24.823,462.823 26.091,871.058
Úřad pro ochranu osobních údajů 151,648.575 153,307.224 159,076.460
Úřad průmyslového vlastnictví 173,542.940 173,895.246 182,536.646
Český statistický úřad 947,239.609 920,344.609 966,674.072
Český úřad zeměměřický a katastrální 2.958,291.868 2.936,285.502 3.044,852.563
Český báňský úřad 147,653.564 139,665.927 154,303.277
Energetický regulační úřad 273,219.265 269,116.555 284,545.832
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 241,230.862 238,476.192 252,253.807
Ústav pro studium totalitních režimů 174,450.808 191,744.404 289,921.489
Ústavní soud 177,947.998 238,580.950 238,580.950
Akademie věd České republiky 4.829,411.000 4.879,432.000 5.133,171.000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 59,567.221 60,781.354 61,941.648
Správa státních hmotných rezerv 2.382,772.535 2.383,433.386 2.457,149.667
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 359,960.926 327,547.366 348,771.351
Generální inspekce bezpečnostních sborů 278,147.048 281,141.311 302,586.476
Technologická agentura České republiky 2.958,939.000 2.989,134.102 3.551,930.833
Nejvyšší kontrolní úřad 500,839.749 501,858.780 501,858.780
Státní dluh 52.315,513.630 53.642,500.000 46.342,500.000
Operace státních finančních aktiv 1.519,900.000 1.768,100.000 1.768,100.000
Všeobecná pokladní správa 144.609,928.993 145.133,830.918 146.344,488.096
       
CELKEM 1,250.856,787.167 1,297.575,463.135 1,304.722,499.666
       
SCHODEK STÁTNÍHO ROZPOČTU -70.000,000.000 -48.500,000.000 -60.000,000.000

 

Zdroj: MF

Newsletter