Méněcenná Evropa a vzestup nacionalismu

Evropský kontinent prochází revolucí. Pilíře Velké Evropy se otřásají v základech. Čím dál tím více zemí zpochybňuje efekt existence Evropské unie, k čemuž přispívá nejen příliv imigrantů, ale rovněž i sám fakt, že (zatím pouze) Britové budou hlasovat o svém setrvání v evropském bloku. Starý kontinent je tak zmítán vlnou nacionalismu, která se dere od východu až na západ. Evropské země se jednoduše chtějí „uzavřít“ a řešit si své vlastní problémy bez účasti ostatních.

Tento trend potvrzuje poslední průzkum společnosti Pew Research. Vyjma toho, že se velká většina států chce zaměřit pouze na své domácí záležitosti, aniž by musela řešit problémy ostatních, roste i přesvědčení o ztrátě vlivu vlastního národa na světové dění.

Nejvíce je tento názor patrný v Řecku, kde ho potvrdilo 65 % dotázaných respondentů, následuje Itálie s 52 %, Francie s 46 % a Velká Británie s 40 %. Pro řešení vlastních problémů se pak v případě Řecka vyslovilo 83 % odpovídajících, v Itálii 67 %, ve Francii 60 % a v Británii 52 %.

Opačný trend, tedy představa o nárůstu vliv na světové dění, byl pozorován v Německu (62 %), v Polsku (42 %) a v Maďarsku (34 %). Co se týče mezinárodní pomoci, největší podíl „ochotníků“ byl pozorován ve Španělsku (55 %), v Německu (53 %) a ve Švédsku (51 %).

Newsletter