Měnová politika v době nejistoty

Nově představená prognóza České národní banky, která tvoří jádro čtvrté letošní Zprávy o inflaci, obsahuje několik zásadních změn v předpokladech o vývoji ekonomiky. Nejvýrazněji se změnil výhled vývoje zahraničního sektoru. „Meziprognózně“ se propadl vývoj HDP v eurozóně, a to až o půl procentního bodu meziročního růstu v příštím roce. Významných změn doznal i předpoklad PPI eurozóny a díky rozhodnutí ECB i shadow Euribor.

Na základě modelu bude v následujících měsících „novinová“ inflace atakovat horní hranici tolerančního pásma. Za téměř polovinou inflace stojí složky jádrové inflace především pak z lokálně obchodovaných zboží a služeb. Zbytek jde na vrub především cenám potravin a administrativně upraveným cenám. Dočasně budou protiinflačně působit i dovozní ceny, které však po několika čtvrtletích skončí s tím, jak vzroste dynamika PPI eurozóny.

Z pohledu dalších ekonomických veličin je patrná lehká nuda. Trh práce se nemá kam moc posouvat, takže hodnoty podílu nezaměstnaných zůstanou v příští měsících na svým minimech, stejně tak jako míra zaměstnanosti zůstane i v dalších měsících na svých maximech. V souladu se svým fungováním, model ukazuje rychlý návrat spotřeby domácností, vývozu i dovozu ke svému rovnovážnému růstu. Naopak zajímavější je pohled na vývoj nominálních mezd, které před tím, než dokonvergují ke svému 5 % meziročnímu růstu, projdou šokem zvýšení minimální mzdy a zvýšení platů učitelů a zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Jak bývá pravidlem každé prognózy od ukončení kurzového závazku, ČNB počítá s posilující korunou ale slabším kurzem než v minulé prognóze. Změna přišla i ve vývoji úrokových sazeb konsistentních s modelem. Aktualizovaná verze počítá s vyšší úrokovou sazbou v příštím roce. V polovině příštího roku by měla být 3M Pribor až o 0,5procentního bodu vyšší než v minulé verzi predikce.

Nutno podotknout, že odhady ekonomických veličin plynou z modelu, který počítá s tím, že jeho doporučení bude zavedeno do měnové politiky. Pokud ale, tak jak tomu bylo v minulém týdnu, se měnová politika odchýlí od doporučení modelu, nejsou zveřejněné predikce ani ty nejlepší, co by model dokázal poskytnout po rozhodnutí bankovní rady.

Čím víc je zřejmé, že v době plné zahraničních nejistot, jako je letošní rok, je model především poradní nástroj s omezenou platností, jehož doporučení si bankovní rada dovolí ignorovat bez většího skrupulí.

Newsletter