Město, které probudí oči i plíce a vyrazí dech

Podle organizace United Nations zabírají města celosvětově pouze dvě procenta plochy Země, přitom v nich žije téměř polovina světové populace. Tato dvě procenta jsou zároveň zodpovědná za 75 procent emisí uhlíku a 60 až 80 procent spotřeby energie.

Snažit se vytvářet města „zelenější“ díky stromům a parkům je jeden ze způsobů, jak zmírnit dopad měst na životní prostředí a zlepšit kvalitu života občanů. Vzorem v tomto směru snad všem je jeden z největších přístavů na světě, který je zároveň státem i městem – Singapur.

Zahrady u zátoky

Právě v Singapuru vznikl projekt Gardens by the Bay, který dokazuje, že zelený prostor může koexistovat s hustou městskou komunitou. Trvalo několik let dát tento projekt dohromady, ale nakonec byl v roce 2012 plně otevřen.

„Projekt Gardens by the Bay začal vznikat již v roce 2006 soutěží o jejich provedení a samotná výstavba byla zahájena v roce 2007,“ uvedl ředitel Andy Kwek. (Jen pro porovnání, v roce 2007 byla zahájena i výstavba doposud nezprovozněného tunelu Blanka v Praze.)

Klíčovým rysem zahrad Gardens by the Bay jsou takzvané „superstromy.“ Jsou to jakési vertikální zahrady, které jsou vysoké mezi 25 až 50 metry. Jedenáct z nich je vybaveno udržitelnými ekologickými funkcemi, jako jsou například fotovoltaické články ke sběru sluneční energie. Celkem je v této zahradě, která vypadá jak z Cameronova filmu Avatar, až 18 „superstromů“ a ty mají v podstatě plnit dvě základní funkce. První je pozvednout estetickou hodnotu zahrady a fungovat jakožto dominantní stromy, jak je tomu v deštných pralesech. A zadruhé je důležitá schopnost udržet strategie, které se v zahradě aplikují. Superstromy jsou také domovem více než 162.000 rostlin, mezi kterými je více než 200 druhů a odrůd bromeliad, orchidejí, kapradin a v tropech kvetoucích popínavých rostlin.

Eko-(více než) friendly

Singapur, který právě oslavil výročí 50 let své nezávislosti, si stanovil velmi ambiciózní cíle, pokud jde o udržitelnost. Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství a ministerstvo národního rozvoje vypracovalo plán v podobě Sustainable Singapore Blueprint 2015 a stanovili řadu cílů do roku 2030. Mezi nimi je například zajistit, aby 90 procent domů bylo ve vzdálenosti do deseti minut chůze od parku, poskytnout obyvatelům více jak 700 kilometrů cyklostezek a dosáhnout národní míry recyklace až 70 procent.

Newsletter