Metaverse: Výzvy, příležitosti a rizika

Klíčové body

Zdroj: Depositphotos

Co si můžeme představit pod pojmem metaverse? Jaký je to svět? Jedná se o hrozbu, nebo příležitost? Jaké to bude, až metaverse přijde?

Pohledy na metaverse

Z jednoho úhlu pohledu se dá říci, že v metaversu žijeme už dnes – jedná se o naši digitální dobu, kdy v digitálním světě trávíme podstatnou část pracovního dne i našeho volného času.

Druhý pohled říká, že metaverse bude až plně digitální svět, ve kterém se budeme pohybovat díky virtuální realitě. Bude to svět těžko rozlišitelný od naší fyzické reality, protože v něm skrze virtuální realitu budeme využívat všechny naše smysly.

Praktická využití metaversu

Pojďme celou tuto diskusi uzemnit a ukázat si praktické příklady využití metaversu:

Digitální konference – online konference se posunou z videocallů přímo do virtuálního prostoru, kam si budete moci se svým avatarem zajít jako kdybyste se účastnili skutečné živé akce. Pokud budete používat internetový prohlížeč bez nástrojů pro virtuální realitu, váš prožitek bude podobný hrám na počítači. Budete-li mít nástroje pro virtuální realitu, vaše prožitky se budou čím dál více podobat těm skutečným. Navíc v online prostoru ušetříte náklady a čas spjaté s cestováním. Už dnes jsou díky rychlým dopravním prostředkům výrazně zkrácené vzdálenosti. Online prostor je zruší úplně. Takto se budeme moci na pár kliknutí účastnit konferencí na kterémkoli kontinentu světa. 

Zdroj: Fintech Events
Zdroj: Fintech Events

Veletrh pracovních příležitostí – společnost Hype v polovině února pořádala veletrh pracovních příležitostí konaný v metaverse prostoru, který byl plný zajímavých přednášek a umožňoval propojit krypto firmy a uchazeči o zaměstnání z celého světa.

Virtuální kancelář, virtuální pracovní meetingy a home office nové úrovně – kdysi se přenášel zvuk při telefonování. Nyní se přenáší i obraz při našich videotelefonátech. V blízké budoucnosti se budeme přenášet i my v podobě našich digitálních avatarů.

Univerzitní kurzy – první světově uskutečněný univerzitní metaverse kurz, který pořádala University of Nicosia, byl vyhlášen organizací INATBA jako vzdělávací projekt roku. A když už jsme u této soutěže, za zmínku stojí i úspěch pořadu Krypto Time českého krypto YouTubera KryptoVládi, který se v celoevropské konkurenci mezi vzdělávacími projekty umístil hned na druhém místě. 

Herní světy (Roblox, Fortnite, Maincraft) – jedná se o více než jen hry. Jsou to zároveň místa, kam se mladí lidé chodí setkávat a povídat si, nejen hrát hry.

Vlastní podnikání – podnikání může být umístěno přímo v digitálním metaverse světě. Může se ale jednat i o podnikání v našem běžném světě, které je viditelné jen těm, kteří využívají speciální brýle pro rozšířenou realitu. Tyto brýle umožňují, že v jejich vlastník v našem reálném světě vidí další objekty a lidi, které nevidí nikdo jiný. Může se jednat třeba o prodejní stánky na atraktivních místech, která jsou v hmotném světě již nedostupná (slavná náměstí, velká letiště apod.) a na nich nabízet hodnotné služby a lepší ceny než ty, které nabízí stánky skutečné. Vzpomínáte si na příběhy Harryho Pottera, ve kterých se svět mudlů (běžných lidí) prolínal se světem kouzelníků, které mudlové neviděli? Tento koncept vzájemně se prostupujících světů je tomu velmi podobný.

Galerie, soukromé prostory, kluby a diskotéky – příkladem může být naše Futureland vila, v jejíž spodní části je galerie, ve které proběhl křest nové knihy „Metaverse přichází“. A odkud jsme se následně přes portál přemístili do bytu s terasou v horní části, kde proběhla metaverse párty (3 minutové video z této události je možné zhlédnout zde).

Mezinárodní setkání s přáteli – nemusí nikam cestovat, zvykat si na časový posun mezi pásmy. Stačí si vybrat virtuální prostor a v tělech svých avatarů přijít na společné setkání.

Virtuální prohlídky – než pojedete na dovolenou, můžete hotel nebo místo nejdříve navštívit skrze virtuální prohlídku. A zjistit, zda bude splňovat vaše očekávání. Jedná se o vylepšené Google Maps posunuté na novou úroveň.

Komunitní využití – Pokud budujete komunitu lidí, kteří nežijí ve stejném městě, pak díky sociálním sítím mají k sobě blíž. Jejich blízkost a vazby následně ještě více zvyšuje skutečné setkávání v metaversu. A v kombinaci s občasnými fyzickými akcemi se ještě více prohlubuje jejich soudržnost.

Zážitková místa – například zábavní parky typu Disneyland. Pokud se takový park vybuduje v digitálním světě, tak náklady na jeho tvorbu jsou mnohem nižší a zážitky můžou být mnohem zajímavější, protože nebudeme limitováni fyzikálními zákony.

Koncerty, přednášky, zábava – ve Fortnite se již konaly hudební koncerty, které přilákaly miliony diváků.

Nejedná se o plný výčet. Existuje nepřeberné množství dalších aktivit, ve kterých by metaverse dával smysl.

Příklady digitální nemovitostí a celých digitálních světů

Jaké jsou nejznámější koncepty digitálních nemovitostí a celých digitálních světů?

Metaverse mohou tvořit pozemky, budovy, ale i celé metaverse světy.

Decentraland a Sandbox – jedná se první platformy a tomu odpovídá i jejich starší grafika. Typické pro ně je, že pozemky mají umístěné vedle sebe na mapě. Takže postavené na podobném principu jako je to v našem fyzickém světě.

Somnium Space – český metaverse svět využívající virtuální realitu. Na vlastním pozemku si můžete postavit portál, který vás přenese do vašeho vlastního virtuálního světa.

Otherdeed for Otherside – jedná se o metaverse svět NFT projektu Bored Ape Yacht Club. V půlce loňského roku v něm proběhl test, kterého se účastnilo velké množství vzájemně interagujících účastníků najednou. Byl to vůbec první test tak velkého rozsahu, který nějaký metavers zvládl, aniž to mělo dopad na negativní dopad rychlost připojení přes webový prohlížeč. Tento projekt navázal i řadu spoluprací s předními značkami našeho fyzického světa a má velký rozpočet na budování svého metaverse světa.

Futureverse – metaverse projekt, který zatím není tolik známý. Jedná se o metaverse budovaný zezdola a jeho finální podoba bude záviset na aktivitě samotných uživatelů, protože jeho základem bude creators economy.

OVR a Earth 2 – oba tyto metaverse projekty pracují s kopií našeho reálného světa. V OVR si kupujete pozemky na mapě a můžete pak na nich v rozšířené realitě postavit cokoliv, například stánek, ve kterém bude virtuální prodejce prodávat vaše produkty. U Earth 2 se jedná o poměrně věrnou kopii naší planety země a vy si můžete zakoupit konkrétní místo na jejím povrchu. Na tomto místě můžete cokoliv vybudovat, nebo upravit k podobě, jakou chcete. Podobně jako se budují a upravují světy v Minecraftu. 

Pokud se budete chtít o téma virtuálních světů zajímat více, tak v češtině jsou na toto téma dva dobře zpracovaná videa na kanále MetaPavla nazvaná „K čemu jsou virtuální nemovitosti“ a „NFT speciál: průvodce virtuálními pozemky“.

Zajímavou platforma poskytující digitální nemovitosti představuje také Spatial.io, kde si vše můžete sami vyzkoušet. A to i přes webový prohlížeč. Některé virtuální prostory jsou pro vás zdarma. Například ohniště, u kterého se můžete setkat se svým přáteli. Stačí si najet na webové stránky spatial.io a přihlásit se přes kryptopeněženku Metamask.

Rizika a příležitosti

Neznamená to konec fyzického setkávání – fyzické setkávání je nenahraditelné. Je to spíše doplněk. Rozšíření našeho klasického světa, který nám přináší nové možnosti. 

Problém to ale může být, když někdo začne žít jen virtuálně a zapomene na skutečný život. Spíše než o nástroj samotný jde o to, jak nástroj využíváme. 

Jaká jsou další rizika? Rizika a příležitosti se budou odvíjet mimo jiné od toho, zda metaverse bude vytvářet jedna korporace (jako například společnost Meta, což je nový název pro společnost Facebook), nebo různé více či méně decentralizované subjekty. U centralizovaných korporací je totiž riziko „velkého bratra“, který vše vidí a o všem rozhoduje. Navíc častokrát se jedná o projekty, ve kterých lidé dodávají obsah, ale příjem z monetizace nedostávají tvůrci. Příjem inkasuje korporace, která za projektem stojí. 

Navíc taková centralizovaná autorita má moc kdykoli smazat náš profil a pokud máme vlastní komunitu, budujeme si vlastní digitální značku a podnikáme na jejich platformě, může nás z minuty na minutu připravit o vše. Proto je zde velmi důležité být vlastníkem své digitální identity, vlastníkem svého digitálního obsahu a všech svých digitálních věcí. Tuto problematiku podrobněji popisuji v článku „Digitální identita na internetu: možnost nebo nutnost?“. K tématu decentralizace doporučuji i video MetaPavla „Proč na decentralizaci záleží“.

Zdroje ke studiu

V českém prostředí v minulém roce vyšla první česky psaná kniha o metaversu nazvaná „Metaverse přichází“, která je volně ke stažení zde. Čtivě popisuje souvislosti, o kterých se běžně nemluví. Svou formou je vhodná jak pro nováčky, tak pro pokročilejší uživatele. 

Závěrem

Pokud někdy uslyšíte termín web3, jedná se o úsilí směřované k dosažení větší svobody na internetu. Úsilí o soukromé vlastnictví digitálních peněz, digitálních věcí a digitálního obsahu, které by mělo přejít z rukou států a korporací do rukou konkrétních lidí. Dále o vytváření decentralizovaných sociálních sítí apod. Souhrnně řečeno – přesný opak distopické budoucnosti, která by hrozila v případě centralizace moci v rukou jedné entity, která by stála za konceptem metaversu. Zajímavý film na toto téma je Ready Player One, který doporučuji ke shlédnutí.

Zdroj: Fintech Events

Newsletter