MF: Existují rizika pro zhoršení české ekonomiky

Ministerstvo financí očekává v letošní roce růst české ekonomiky o 2,7 procenta, v roce 2016 pak zpomalení na 2,5 procenta. Rizika pro prognózu ale vidí seřazena směrem dolů a to zejména kvůli trhům vně České republiky, včetně geopolitiky a napětí kolem Řecka. MF to uvedlo v nové makroekonomické prognóze.

Oživení české ekonomiky v loňském posledním čtvrtletí výrazně zrychlilo a ekonomický růst byl tažen výhradně domácí poptávkou a to jak spotřebou domácností a vlády, tak i tvorbou fixního kapitálu.

„Podstatně nižší dynamika reálného HDP, který mezičtvrtletně vzrostl o 0,4 %, byla způsobena jednorázovým výpadkem akruálního inkasa spotřební daně z tabákových výrobků, jenž je důsledkem legislativního omezení doby prodeje tabákových výrobků se starým kolkem. Dopady tohoto opatření tedy nemají vliv na hodnocení průběhu oživení,“ uvádí MF v dokumentu s tím, že hospodářský růst nadále probíhá v podmínkách inflace v blízkosti nulových hodnot a zlepšující se situace na trhu práce. 

Přízeň nízkých cen ropy a dotace

V roce 2015 je ekonomika dle výhledu MF stimulována několika jednorázovými faktory. „Nejdůležitějším je pozitivní nabídkový šok v podobě nízkých cen ropy na komoditních trzích. Očekáváme, že průměrná dolarová cena ropy Brent bude v roce 2015 téměř o dvě pětiny nižší než v roce 2014,“ uvádí MF. Ropa Brent aktuálně obchoduje nad 58 dolary za barel, americká lehká ropa WTI nad 52,5 dolaru za barel. „Oslabení eura (a tudíž i koruny) vůči americkému dolaru sice dopady nízkých dolarových cen ropy tlumí, ale přesto by ropa v korunovém vyjádření měla být téměř o čtvrtinu levnější proti roku 2014,“ dodává MF.

Druhým pozitivním faktorem pro českou ekonomiku je podle MF fiskální stimulace. „Expanzivní fiskální politika je dále prohloubena snahou o vyčerpání maximálního množství prostředků z fondů EU z finanční perspektivy 2007-2013 do konce roku 2015,“ uvádí zpráva. „Ve světle těchto skutečností se prognóza reálného růstu HDP v roce 2015 ve výši 2,7 % nemění,“ shrnuje MF letošek.

V příštím roce zvolnění

Ministerstvo očekává, že v roce 2016 dojde k odeznění většiny výše uvedených faktorů. Cena ropy by měla prostřednictvím dopadu na náklady firem působit proinflačně, důraz má být kladen na snižování deficitu vládního sektoru. MF předpovídá mírné zpomalení růstu na 2,5 %. „Rizika predikce považujeme za vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším okolí české ekonomiky,“ varuje ale zpráva MF.

Geopolitické napětí a Řecko

Geopolitická rizika vidí MF jako první v řadě hrozeb směrem zpomalení české ekonomiky. „Situace na východní Ukrajině se sice od počátku roku poněkud zklidnila, případnou další eskalaci konfliktu přesto nelze zcela vyloučit. Přímé makroekonomické dopady na českou ekonomiku by ale díky nízké expozici českých firem vůči tomuto regionu byly relativně omezené. Nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe by pak mohla ovlivnit vývoj na trzích s ropou a zemním plynem,“ odhaduje prognóza.

Nepřímo by dle MF česká ekonomika mohla být zasažena i v případě, že by další vývoj v Řecku vyústil v opětovnou eskalaci krize v eurozóně. „Záchranný program byl sice prodloužen do konce června, Řecko ale v současné době čelí akutním problémům s likviditou … Navíc stále není jasné, jak se situace bude vyvíjet po ukončení záchranného programu – za stávajících podmínek (zejména na dluhopisových trzích) se Řecko bez další pomoci neobejde,“ stojí mimo jiné v prognóze MF.

Makroekonomická prognóza MF ČR:

Hlavní makroekonomické indikátory                
                 
                 
    2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016
      Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč 4 086 4 266 4 467 4 644 4 284 4 509 4 698
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,7 2,0 2,7 2,5 2,4 2,7 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,4 1,7 2,8 2,3 1,5 2,8 2,3
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 2,3 2,3 1,7 1,6 1,9 2,0 1,3
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -4,4 4,5 5,3 4,2 4,5 5,3 4,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,0 -0,1 -0,3 0,0 -0,2 -0,5 -0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3
Deflátor HDP růst v % 1,7 2,4 1,9 1,4 2,4 2,5 1,6
Průměrná míra inflace % 1,4 0,4 0,3 1,5 0,4 0,3 1,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,0 0,8 0,7 0,2 0,6 0,4 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 6,1 5,7 5,5 6,1 5,7 5,6
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. -0,4 3,1 4,0 4,1 3,0 3,9 4,1
Poměr salda BÚ k HDP % -0,5 0,6 1,3 0,9 -0,2 1,0 0,5
Saldo vládního sektoru % HDP -1,2 -2,0 -1,9 . -1,3 -2,0 .
Předpoklady:                
Směnný kurz CZK/EUR   26,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,7 27,6
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,1 1,6 0,6 0,8 1,6 1,0 1,6
Ropa Brent USD/barel 109 99 60 68 99 54 67
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. -0,4 0,9 1,4 1,8 0,8 1,0 1,5

Newsletter