Milí a příjemní lidé? Právě oni mají větší šanci zbankrotovat

O světě velkých financí se často říká, že aby zde člověk uspěl, musí být tak trochu psychopat. Ne náhodou tak Robert D. Hare ve svém výzkumu dospěl k závěru, že ve finančním sektoru jsou psychopati zastoupeni zhruba desetkrát více než v běžné populaci. Každý desátý tamní pracovník to tak dle tohoto kanadského psychologa nemá v hlavně úplně v pořádku. 

Protože peníze znamenají moc a psychopati touží ovládat, není divu, že jim přikládají velkou hodnotu. A jak se zdá, psychopati jsou penězi nejen přitahováni, ale rovněž to ve financích umí. Jsou totiž často obdařeni nejen osobitým šarmem a kouzlem, kterým dokážou přesvědčit druhé o své pravdě, ale zároveň také nedostatkem citu a naopak dostatkem cynismu, což je kombinace, která jim umožňuje řídit se machiavelistickým heslem „účel světí prostředky“.

Čtvrtina Čechů se zadlužuje rizikově. Jak na dluhovou past?

Kdo to však s penězi moc neumí, to jsou naopak ti, kteří mají milou, příjemnou a laskavou osobnost. Tento závěr nedávno potvrdil také výzkum Americké psychologické asociace (American Psychological Association), který byl v říjnu letošního roku publikován v odborném časopise Journal of Personality and Social Psychology. Vychází přitom z dat za 3 milionů účastníků, a to ve formě dvou online panelů, národního šetření, údajů o bankovních účtech a veřejně dostupných geografických údajů.

Přitom bylo zjištěno, že lidé s takovouto milou osobností trpí finančními problémy v mnohem větší míře než jejich méně příjemní vrstevníci. To je přitom ve shodě s předchozími poznatky z této oblasti: „Dřívější výzkum naznačoval, že příjemná osobnost byla spojena s nižším kreditním skóre a s nižšími příjmy. Chtěli jsme zjistit, zda je toto spojení patrné i vzhledem k jiným finančním ukazatelům,“ uvedla Sandra Matz z Columbia Business School, hlavní autorka akademického příspěvku.

 

Lidé s milou osobností dosahovali dle analýzy nižších úspor, ale zároveň vyšších dluhů, a to s vyššími úrokovými sazbami. U lidí s příjemnou osobností dle závěrů výzkumu rovněž existuje významně vyšší šance, že skončí v bankrotu, riziko však není pro všechny příjmové skupiny stejné. „Tento vztah byl mnohem silnější pro osoby s nižšími příjmy, které nemají finanční prostředky na kompenzování škodlivého dopadu jejich příjemné osobnosti,“ řekl spoluautor Joe Gladston z University College London. 

Matz spolu se svým kolegou však šli ještě dále a rozhodli se zjistit, co za tímto selháváním milých lidí ve finanční oblasti vězí. A kamenem úrazu se ukázala být důležitost, kterou lidé s různými osobnostními rysy penězům přisuzují. „Tento vztah se zdá být poháněn skutečností, že příjemní lidé prostě pečují o své finance méně, a proto jsou vystaveni vyššímu riziku špatného hospodaření s penězi,“ vysvětlil Gladstone. Jak tedy na závěr varovala Martz, „laskavost a důvěřivost s sebou nese finanční náklady“.

Jak se zadlužujeme? Ženy si půjčují na živobytí, muži na luxus

Newsletter