Miliarda liber pro britskou ekonomiku

Pro radost Britům a britské ekonomice. Nedávný průzkum ukázal, že nová britská open banking iniciativa může ekonomice přinést oživení v podobě 1 miliardy liber.

Vzhledem k tomu, že v současné době mohou zákazníci udělit přístup ke svým finančním údajům třetím stranám, kterými mohou být například malé banky, se podle nové studie Centra pro výzkum ekonomiky a podnikání a recenzní platformy Trustpilot očekává zvýšená konkurence na trhu. A protože budou mít banky lepší přehled o úvěrovém riziku, budou nuceny si konkurovat. To je následně přiměje k tomu, aby snížily rizikovou přirážku, která navyšuje úrokové sazby spojené s určitými produkty, např. s hypotékami. Závěr studie tak říká, že díky těmto zlepšeným úvěrovým postupům bude do britské ekonomiky každoročně přiváděna 1 miliarda liber. 

 „Poskytnutím možnosti zpřístupnit své finanční údaje třetím stranám se rozpoutá významná vlna inovací ve všech britských finančních službách. Nové standardy také zvýší konkurenci a odstraní informační bariéry, neboť množství nových fintech hráčů získá nezbytná data k poskytování zbrusu nových a lákavých služeb,“ řekl viceprezident společnosti Trustpilot Glenn Manoff.

Nicméně v této studii bylo také zaznamenáno, že nedávný průzkum společnosti Accenture ukazuje, že 69 % lidí nemusí být ochotných sdílet své údaje. Proto studie dodává, že je potřeba, aby si banky získaly důvěru svých klientů ohledně sdílení dat.

 „Naše analýza ukazuje, že open banking bude mít pozitivní dopad na britské HDP, neboť bude možné ušetřené finanční prostředky produktivně využít v širším ekonomickém měřítku. Ale stupeň, do kterého jsou tyto ekonomické benefity realizovatelné, závisí na připravenosti spotřebitelů sdílet své údaje,“ vysvětlil Cristian Niculescu-Marcu, vedoucí oblasti mikroekonomiky Centra pro výzkum ekonomiky a podnikání.  

V průzkumu bylo odhaleno, že naúčtováním úvěrové sazby, která více odpovídá rizikovému profilu zakázníka, nebo redukováním úvěrového rozpětí bude do ekonomiky uvolněno více peněz. Centrum pro výzkum ekonomiky a podnikání zjistilo, že každé 1% snížení úvěrového rozpětí na hypotékách povede ke zvýšení HDP o 153 milionů liber. Open banking má tak podle odhadů vyústit v 7% snížení dnešního úvěrového rozpětí, což bude mít za následek celkové zvýšení HDP o 1,069 miliardy liber.

Newsletter