Miliardové pohlavní choroby na vzestupu

Jednou z věd, kde lidstvo udělalo za dobu své existence největší pokrok, je bezpochyby lékařství. Mnohé z nemocí, které dříve představovaly fatální zdravotní komplikace, se dnes dají poměrně jednoduše vyléčit. Stejně tak i řada obávaných chorob, které dříve zabíjely ve velkém, je již v přinejmenším ve vyspělých zemích téměř vymýcena. Člověk by si tedy mohl myslet, že jsme zdravější než kdy v historii. Nicméně existují zde určitá tabu, o kterých se příliš nemluví, a to navzdory tomu, že situace není příliš růžová.

Sexuálně přenosné nemoci například ve Spojených státech v poslední době rok co rok trhají nové a nové rekordy. V roce 2017 bylo v USA zaznamenáno 2,3 milionů případů nakažení chlamydiemi, kapavkou či syfilidou, což je zhruba o 200 tisíc víc než v předchozím roce. Jak dokumentuje server Vox na základě nového reportu amerického Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), všechny z těchto tří pohlavních chorob jsou ve Spojených státech v posledních letech na vzestupu.

Toxiny, bakterie, drogy, nemoci. Čím jsou prolezlé vaše peníze?

Z uvedené trojice bylo v roce 2017 v USA detekováno 1,7 milionů případů nakažení chlamydiemi, což je od roku 2013 v absolutním počtu nárůst o 22 %. Chlamydie jsou po HPV (lidském papillomaviru), kterou se někdy během života údajně nakazí téměř každá sexuálně aktivní osoba, zároveň nejrozšířenější sexuálně přenosnou nemocí jak ve Spojených státech, tak i ve většině zemí světa. U výskytu chlamydií je přitom v USA patrný růstový trend po celé nové tisicíletí, a to u obou pohlaví, jak ukazuje server Managed Care Mag na základě dat CDC.

Mnoho lidí však o tom, že mají chlamydie, ani neví, příznaky totiž pociťuje pouze zhruba třetina mužů a čtvrtina žen. Skutečný výskyt tak bude patrně významně vyšší. Mnohem větší nárůst v počtu případů však podle dat CDC v poslední době zaznamenalo nakažení kapavkou. Zatímco v roce 2013 bylo v USA nahlášeno kolem 333 tisíc případů, v roce 2017 už to bylo přes 555 tisíc, což znamená nárůst o 67 %.

Ještě větší „boom“ pak mezi roky 2013 a 2017 zažil syfilis, u kterého počet případů vzrostl z 17,4 tisíc na 30,6 tisíc, tedy o 76 %. Dle grafu ze serveru Managed Care Mag však výskyt syfilidy v USA v 90. letech strmě klesal, nicméně po roce 2000 pak nastal výrazný obrat v případě mužské části populace, který obrátil celkový trend směrem k růstu.

Účty za doktory a bankrot aneb Nemoc jako finanční katastrofa

Počet zaznamenaných případů nakažení chlamydiemi, kapavkou a syfilidou tedy od roku 2013 do roku 2017 dohromady vzrostl o 31 %. V roce 2013 přitom server Bloomberg na základě dat CDC uváděl, že náklady na léčbu sexuálně přenosných nemocí, známých také pod zkratkou „STD“ (sexually transmitted diseases), v USA činí zhruba 16 miliard dolarů ročně. I zde lze tedy odhadovat obdobný nárůst.

Šíření pohlavních nemocí však zároveň vytváří také poměrně lukrativní byznys. Například v roce 2016 studie Grand View Research odhadla, že globální trh diagnostiky STD dosáhne v roce 2022 hodnoty přes 200 miliard amerických dolarů. To však souvisí také s vládními iniciativami podporujícími testování na pohlavní choroby v rozvojových zemích, jako je Čína, Indie či Brazílie.

I ve vyspělých zemích však lidé preventivní testování často podceňují, a ostatně nejen to. Podle Alison Marshallové, expertky z Centra pro prevenci HIV / AIDS v Nové Anglii, lze příčiny expanze sexuálně přenosných chorob nepřekvapivě hledat v rizikovějším sexuálním chování, které je paradoxně způsobeno i pokrokem v jejich léčbě, který u mladých generací oslabuje strach z nakažení.

Dále také zmiňuje jakousi sexuální nestabilitu, kdy se stále více lidí identifikuje jako bisexuální, případně se v této oblasti nijak nevymezují vůbec, což vede k tomu, že nemoci, které byly dříve specifické pro určité skupiny lidí, se pomalu, ale jistě šíří do dalších komunit. Příkladem je podle ní právě syfilis, u kterého, jak uvádí server Time na základě zprávy CDC, představovali zhruba 70 % nových případů muži, kteří mají sex s muži.

Hospodářský boom a epidemie. Expanze napomáhá šíření virů

Newsletter