Miliony na útěku

Peníze se nyní po celém světě pohybují rychleji než kdy předtím a jak se ukazuje, milionáři začínají být stejně tak globální. Podle čerstvé studie respektovaného realitního magnáta Knighta Franka ze společnosti Fragomen je milionářů hledajících nové domovy v zahraničí čím dál tím více.

Zájem milionářů o zahraniční nemovitosti roste od menších apartmánů a domů na pláži až po místa, kde by mohli poskytnout zázemí svým dětem, zatímco se v zámoří vzdělávají. Stále rostoucí počet zámožných lidí však hledá i větší rezidence, za účelem přestěhovat celou svou rodinu a získat nové občanství.

Milionáři se stěhují – odkud a kam

Podle zmíněné studie největší počet milionářů, v letech 2003 až 2013 to bylo až 76,2 tisíce lidí, opouští zemi s druhou největší ekonomikou světa – Čínu. Tento počet tvoří až 15 procent z celkového počtu milionářů v zemi. Druhým největším místem, kde jsou milionáři na útěku, je Indie. Podle průzkumu jich za stejný časový úsek vzalo nohy na ramena až 43,4 tisíce, neboli 27 procent. Na třetím místě v tomto nelichotivém žebříčku se umístila Francie s 31,700 exulanty, kteří tvoří až 13 procent celkového počtu.

Přesto, že si v této problematice vysloužilo poslední dobou největší pozornost díky prchajícím oligarchům Rusko, umístilo se až na pátém místě. Ztratilo 17 procent svých movitých občanů, neboli 14,000 lidí. Země však jedno prvenství přeci jen získala a to díky procentu milionářů, kteří se chystají k permanentní změně svého trvalého bydliště.

Nejoblíbenější místo mezi milionáři pro koupi pozemků, je Velká Británie. Podle studie Velká Británie od roku 2003 až do roku 2013 přijala něco kolem 114 tisíc milionářů a to představuje zhruba 14 procent z celkového počtu milionářů v zemi.

Dalším velmi oblíbeným místem, je nejdražší město na světě pro život – Singapur. A tak není divu, že přilákal až 45 tisíc milionářů, což představuje 20 procent z celkového počtu. V USA to bylo 42,4 tisíce, neboli procento a Austrálie nabídla útočiště až 22,2 tisíce boháčům, kteří tvoří 14 procent celkového počtu.

Právě australští milionáři jsou také údajně ti nejšťastnější na světě, pokud jde o jejich domovinu. Pouze 4 procenta z nich uvedla, že již pomýšleli na odchod a jen velmi málo z nich poslalo své děti za studiem do zámoří. 

Newsletter