Míra nezaměstnanosti dále klesá, je nejníže od února 2009

Míra nezaměstnanosti klesla v říjnu podle údajů Českého statistického úřadu na 5,8 procenta. V září přitom činila 5,9 procenta. Meziročně se v srpnu snížila o 1,1 procentního bodu.

Míra nezaměstnanosti zjišťovaná ČSÚ tak vykazuje nerostoucí vývoj v podstatě už více než rok. Nepočítáme-li její mírné zvýšení letos v srpnu, kdy se přechodně projevil příliv absolventů na pracovní trh, stagnuje nebo klesá počínaje červencem 2013. Nižší hodnoty dosáhla míra nezaměstnanosti naposledy v únoru roku 2009, tedy ještě předtím, než se v ČR naplno projevily důsledky světové finanční krize.

Pokračující ozdravení tuzemského hospodářství bude i v příštích měsících tlačit na pokles míry nezaměstnanosti. Nejnovější zpřesněné údaje k hrubému domácího produktu české ekonomiky ve třetím čtvrtletí potvrzují její pokračující oživování, které je přitom primárně dáno růstem objemu investiční činnosti. Tato skutečnost bude mít příznivý dopad na vývoj míry nezaměstnanosti i v příštím roce.

Newsletter