Míra nezaměstnanosti v Česku je nejníže za téměř šest let

Míra nezaměstnanosti zjišťovaná ČSÚ očištěná od sezónních vlivů klesla v září na 5,9 procenta, meziročně se snížila o 1,2 procentního bodu.

Klíčový ukazatel stavu trhu práce tak klesl poprvé po téměř šesti letech pod úroveň šesti procent. Naposledy vykázal nižší úroveň, 5,7 procenta, v únoru roku 2009, tedy před tím, než se i v ČR naplno projevily důsledky světové finanční krize.

Vývoj míry nezaměstnanosti tak potvrzuje pokračující oživování české ekonomiky a stejně tak fakt, že tuzemské hospodářství se celkově nachází v nejlepším stavu od doby, kdy se projevily dopady světové finanční krize.

Ve světle zářijových čísel je také zřejmé, že srpnový nárůst míry nezaměstnanosti – první za uplynulých dvanáct měsíců – byl spíše jednorázovou záležitostí, nikoli signálem změny trendu. Souvisel s přílivem absolventů na pracovní trh. Absolventi zřejmě začali ve vyšší míře hledat práci už v letních měsících, což přispělo k růstu míry nezaměstnanosti navzdory zlepšujícímu se stavu české ekonomiky.

Pokračující ozdravení tuzemského hospodářství bude i v příštích měsících tlačit na pokles míry nezaměstnanosti, zatímco na její růst bude působit ukončování sezónních prací. Dokud se ovšem neprojeví následky hospodářského ochlazení v Německu a v eurozóně, míra nezaměstnanosti by celkově měla v trendovém pohledu dále pozvolna klesat.

Newsletter