Míra nezaměstnanosti v ČR dále pozvolná klesá. A klesat bude (komentář)

Míra nezaměstnanosti evidovaná Úřadem práce v červnu meziměsíčně poklesla o 0,1 procentního bodu na 7,4 procenta. Nová čísla tak opatrně potvrzují oživování tuzemské ekonomiky. Již dříve zveřejněná, nejnovější čísla Českého statistického úřadu (ČSÚ), získávaná jinou metodikou, rovněž ukazují na sestupný trend v míře nezaměstnanosti. Ta v květnu podle ČSÚ klesla rovněž o 0,1 procentního bodu na 6,4 procenta. 

V metodice ČSÚ vykazuje obecná míra nezaměstnanosti nerostoucí trend od července 2013, setrvalý, byť pozvolný pokles pak od října 2013. Podle Úřadu práce míra nezaměstnanosti stagnuje nebo klesá od ledna letošního roku, kdy ještě dosahovala hodnoty 8,6 procenta.

Toto pozvolné zlepšování situace na trhu práce bylo v prvním čtvrtletí letošního roku doprovázeno i růstem reálných mezd, které si meziročně polepšily o solidních 3,1 procenta. Příznivý vývoj trhu práce je dán již delší dobu trvajícím obecným poklesem nedůvěry v tuzemskou ekonomiku, který se projevuje zhruba od první poloviny loňského roku, a zlepšováním řady makroekonomických ukazatelů, které je patrné zhruba od léta 2013.

Růst reálných mezd pak byl v prvním čtvrtletí letošního roku klíčovým důvodem růstu spotřebitelských výdajů, který pro ekonomiku jako celek představuje kladný impuls. 

V následujících měsících lze očekávat stagnaci míry nezaměstnanosti ruku v ruce s tím, jak budou na pracovní trh přicházet absolventi. Tato stagnace bude ovšem jen přechodného rázu. V druhé polovině letošního roku bude míra nezaměstnanosti dále klesat díky pokračujícímu oživení české ekonomiky.

Newsletter