Dolar po odstoupení Bidena krátce oslabil k 1,0900 za euro. Část ztrát poté smazal. Americké výnosy klesají. Koruna se proti euru obchoduje bez výraznější změny pod 25,25. Proti dolaru krátce zpevnila pod 23,15.

Míra nezaměstnanosti v lednu vzrostla, jako každý rok

V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 procenta na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o šest procent na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 7,7 procenta.

Nárůst míry nezaměstnanosti mezi prosincem a lednem je v podmínkách tuzemské ekonomiky takřka pravidlem. Dochází k němu v podstatě každoročně, a to kvůli úbytku sezónních prací například ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví či v oblasti povrchové těžby a také kvůli ukončování termínovaných pracovních smluv a dohod k poslednímu dni roku.

Nejinak tomu bylo letos – lednový růst míry nezaměstnanosti je plně v souladu s očekáváními. Nárůst nebyl tak výrazný jako v některých z předchozích let, poznamenaných hospodářskou krizí a recesí, protože se projevil též probíhající příznivý vývoj české ekonomiky a specifičtěji i trhu práce. V dalších měsících roku už bude míra nezaměstnanosti spíše klesat.

Newsletter