Míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla, jako každý rok

V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 4,7 procenta na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 procenta na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 7,5 procenta.

Míra nezaměstnanosti v prosinci nepřekvapila. V souladu s očekáváními se meziměsíčně zvýšila, a to vlivem ukončování sezónních prací a úvazků na dobu určitou. Navýšení míry nezaměstnanosti mezi listopadem a prosincem je však zcela běžné, nastává vlastně každoročně.

Celkově se loni trh práce po celý rok vyvíjel poměrně příznivě. Zatímco v lednu 2014 činila míra nezaměstnanosti ještě 8,6 procenta a na jedno volné pracovní místo připadalo 17,3 uchazeče, v prosinci už pouze 9,2 uchazeče. V trendovém pohledu pokračoval pokles míry nezaměstnanosti, který započal během roku 2013. Dynamika poklesu míry nezaměstnanosti je však stále slabší, než jaká byla patrná v letech předcházejících roku 2008, kdy propukla světová finanční krize.

Příznivý vývoj na trhu práce očekáváme díky předpokládanému, více než dvouprocentnímu hospodářskému růstu, i v tomto roce. Průměrná míra nezaměstnanosti by letos měla klesnout na 7,3 procenta.

Newsletter