Miroslav Nosál: Startupy? Nejtěžší je ocenit samotnou myšlenku

Startupy mnohokrát přicházejí s příliš přehnanými očekáváními a je často na investorovi, aby jim dokázal odborně oponovat a zreálnit jejich plány. Nejlépe samozřejmě logickými propočty. Investoři a startupy často používají až příliš zjednodušené valuační metody (nebo žádné), které mohou za pár let vést ke zklamáním ze ztráty investice na straně investorů a nevyužitého potenciálu na straně startupů. V rozhovoru pro server Roklen24 to říká Miroslav Nosál, manažer, investor a také Managing Director v Keiretsu Forum CEE.

Více o valuacích se můžete dozvědět již 14. června, kdy Miroslav Nosál povede kurz v rámci Angel Academy na téma „Jak valuovat startupy“. Pro čtenáře Roklen24 nyní se slevou 20 %. Stačí se přihlásit do neděle 11. června a zadat promokód angelroklen.

R24: Jaká kritéria jsou pro Vás při posouzení investice do startupu nejdůležitější?

Určitě se jedná o potenciál podnikatelského nápadu, který má zvýšit několikanásobně hodnotu firmy, ale také kvalitu týmu úspěšně tento nápad zrealizovat. 

R24: Jakým způsobem ohodnocují startupy nejen Andělští investoři? Jak se dá ohodnotit společnost, která nemá žádné příjmy?

Startupy mnohokrát přicházejí s příliš přehnanými očekáváními a je často na investorovi, aby jim dokázal odborně oponovat a zreálnit jejich plány. Nejlépe samozřejmě logickými propočty. Investoři a startupy často používají až příliš zjednodušené valuační metody (nebo žádné), které mohou za pár let vést ke zklamáním ze ztráty investice na straně investorů a nevyužitého potenciálu na straně startupů. Společnost bez historie, bez zákazníků a tržeb se oceňuje velice těžce. Není to o žádném komplikovaném matematickém modelu, protože velkou úlohu hraje zkušenost (často negativní), kterou získáte jenom tak že jste již viděli hodně velký počet společností, jejich management a jejich byznys plán. Ten správný pocit získáte až po analýze desítek, možná stovek investičních příležitostí. 

R24: Která z metod se Vám osvědčila a považujete ji za nejlépe vypovídající o ceně společnosti? Podle čeho se pak investoři, zejména ti s titulkem Angel nebo Venture Capital, při valuaci svojí investice orientují?

Každá metoda ocenění má svá pro a proti, ale pro vyhodnocování vstupu do startupů se mi osvědčilo analyzovat veškeré již vynaložené náklady (faktické i nemateriální) na vznik společnosti. To zahrnuje kromě kapitálu vloženého do společnosti také vložený čas a úsilí zakladatelů a dalších spolupracovníků. Nejtěžší je pak ocenit samotnou myšlenku čili know-how startupu, jeho duševní vlastnictví. Zde je to již hodně o citu, zdali tato myšlenka má potenciál vygenerovat v rozumném horizontu (např. 4-6 let) tržby a cash flow a co všechno se pro to musí udělat. Je to určitým způsobem variace metody replacement value.

Na druhé straně – při prodeji startupu za několik let, kdy má společnost nějakou historií a především kvalitní, propracovaný a uvěřitelný plán, bych pak volil metodu discounted cash flow. To je poměrně sofistikovaná metoda, která bere zřetel i na výhled do budoucna za horizont prodeje společnosti.

R24: Jak jsou v dnešním bezprecedentním prostředí nulových úrokových sazeb a akciových indexů na historických maximách relevantní valuace startupů (především technologických)?

Pokud budeme brát startupy v rámci českého trhu, tak hodnoty akciových indexů nejsou až tak důležité. To samé se týká výše úrokových sazeb, protože startupy se v podstatě nefinancují bankovním úvěrem. Jiným faktorem je zájem investorů o méně běžný druh investice jako je např. venture capital v porovnání s nízkou atraktivitou standardních investičních instrumentů. To by však nemělo nikoho vést k nerozumným valuacím, protože na konci dne jde vždy o cash flow a riziko jeho realizace. 

Petra Ďoubalová (Keiretsu): Kdo je vlastně Angel investor?

R24: Jak je možné, že Snapchat byl po IPO investoři oceněn na 30 miliard dolarů, když firma jenom pálí cash a sama přiznává, že nadále očekává ztrátu z provozní činnosti a možná ani nikdy nedosáhne zisku?

Vidím v tom dva možné faktory. Za prvé obrovské množství dat, které přes tuto aplikaci proudí – v dnešní době je ten kdo vlastní strukturovaná data milionů uživatelů „králem“. A taková společnost se objevuje jen jednou za čas. Druhou možností je pak dobře budovaný hype a kult kolem této platformy. Je dost možné, že až spotřebují většinu zdrojů, tak půjde společnost rychle dolů. Je ale potřeba si uvědomit, že na trhu existuje celá řada jednorožců, kteří ani k IPO nemají odvahu, protože by se ukázalo, že jejich valuace je podstatně nižší. Snapchat jsem neanalyzoval a bez toho bych tam nikdy neinvestoval jenom proto, že je to populární nebo že spousta jiných investorů do toho šla. Vždy je dobré se vyvarovat davové psychóze, i když můžete přijít o investiční příležitost. Je daleko víc investorů, kteří ztratili velký objem svých investic než těch, kteří dnes litují že v určitý okamžik neinvestovali do (dnes) úspěšných projektů typu Google, Facebook, atd.

R24: V Roklenu se střetávají dva světy, a to zaběhnutých fungujících společností generujících každoročně zisky (oddělení Corporate Finance) a early-stage společností – většinou negenerujících zisk (Fundlift). Není signálem, že je něco špatně, když představa těchto převážně startupů o jejich hodnotě (pre-money valution) je častokrát vyšší než hodnota dealů, které oddělení CF skutečně na trhu uzavírá?

Myslím, že to je odrazem doby. Peněz je v ekosystému opravdu dostatek a lidé chtějí investovat do startupů – je to tedy otázka nabídky a poptávky. Pokud se najdou investoři, kteří takové valuace akceptují, asi můžeme stěží očekávat, že je startupy budou odmítat. Myslím si, že v současnosti je převis poptávky po startupech nad kvalitní nabídkou. V budoucnu však můžeme očekávat jisté korekce i v tomto směru.  

R24: Je riziko investora stále na přijatelné úrovni a je ten poměr mezi možným výnosem a podstoupeným rizikem dnes pro investora zajímavý? A co vůbec třetí proměnná, a to likvidita takového podílu?

Každá příležitost v této investiční třídě je specifická a investor se musí vždy počítat s rizikem totálního neúspěchu, který může přijít kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů, často na začátku úplně nepravděpodobných nebo málo předvídatelných. Podobně to platí i pro likviditu – je nutné konzervativně očekávat nulovou likviditu ve smyslu schopnost investici zpeněžit v krátkém horizontu. Proto je nutné diverzifikovat portfolio aktiv a jenom malou část alokovat do těchto vysoce rizikových investic.

Angel investor Randy Williams: Mám rád jakýkoli kapitál

R24: Investorská etiketa při investicích? Existuje něco takového? Drží se takových pravidel i Keiretsu Forum? (otázka směruje na velkost podílu a dodatečná práva Angel investora)

Určitě něco takového existuje a mělo by existovat. Členové Keiretsu by měli dodržovat náš etický kodex a co se přímo velikosti podílu a jejich práv týče, tak se i prostřednictvím Angel Academy snažíme vysvětlit, že méně je někdy více. Je důležité, aby zakladatelé i investoři byly vždy vzájemně maximálně otevření a upřímní. Zvláště v případě, že jde o projekt, který bude v dohledné době podstupovat druhé kolo financování.

Stejně tak se vždy snažíme, aby výsledná dohoda byla win-win. Chceme k tomu přispět i prací na due diligence a vlastních vzorových dokumentech pro startupy, které jsme vytvořili spolu se špičkovými právníky a budou vhodné pro projekty jak při vyjednávání v ČR, tak za hranicemi. 

R24: Mohl byste zmínit některé z vašich předešlých investic do startupů? Co Vás přesvědčilo k  investici a jaká máte od těchto investicí očekávání?

Víc než samotná myšlenka mě přesvědčili schopnosti a odhodlaní zakladatelů, jejich vnitřní motivace a morální vlastnosti. Stejně jako jiní investoři i já mám za sebou několik méně úspěšných projektů – a ten kdo tvrdí že je nemá tak buď lže, nebo ho to ještě čeká. 

R24: Pokud investujete do startupů z pozice finančního investora, máte nějaký preferovaný investiční horizont?

Vývoj startupů je tak různorodý, že neexistuje žádné pravidlo, kdy je správný moment na prodej. 

R24: Jaká odvětví na tuzemském trhu podle Vás představují největší prostor pro růst?

Zdá se, že na tuzemském trhu vznikla celkem silná základna v oblasti cyber security. Dále kromě odvětví technologických společností vidím potenciál v projektech, kde technologie je jenom nástroj realizace nové myšlenky bez ohledu na odvětví (jako je např. retail, biotechnolgie, fintech, atd.).

R24: Máte nějaké preferované výše podílů (myšleno jaké nějaký cíl, případně rozmezí), za které chcete „vstupovat“ do společností?

Je to velice individuální, ale vždy se snažím investory přesvědčit o spolupráci na projektech, protože andělští investoři by si neměli navzájem konkurovat, ale můžou se navzájem doplňovat a společně pomáhat startupům a tím přispívat k jejich úspěšnému růstu.

Miroslav Nosál, CFA je Managing Director Keiretsu Forum CEE, zkušený manažer a investor. Pracoval jako výkonný ředitel v Patria Finance zodpovědný za Equity Research, v Merrill Lynch v Londýně jako Equity Research Director. Kromě toho působil v manažerských funkcích ve dalších finančních institucích (PPF Investments, VÚB) a v oblasti energetiky (Pražská plynárenská, Tepláreň Košice). Valuaci projektů se věnuje i v rámci Angel Academy.

Newsletter