Misogynie na Twitteru. Urážky novinářek a političek každých 30 sekund

Internet nabízí jedinečnou možnost, jak říct cokoliv takřka komukoliv, aniž byste se dotyčnému museli koukat do očí, či aniž byste museli vůbec tušit, kdo je. Ačkoliv se tedy na ulici zdá být většina lidí na první pohled slušná a vychovaná, anonymita poskytovaná moderními technologiemi v tomto ohledu společnost radikálně mění. Z oněch slušných lidí se tak stávají nejen přehnaně sebevědomí kritici, ale i hulváti, kteří nejdou daleko pro prvoplánové urážky.

Jedním z důkazů tohoto smutného vývoje ve virtuálním světě jsou také nedávná zjištění organizace Amnesty International, která monitoruje porušování lidských práv napříč světem. Její analýza se zaměřila na obsah veřejných příspěvků na Twitteru. Přitom spočítala, že veřejně známé ženy jsou prostřednictvím této sociální sítě uráženy minimálně každých 30 sekund.

Závěry studie vycházejí z příspěvků, které byly zveřejněny během roku 2017. Amnesty International vybrala 778 žen z řad významných političek a novinářek z USA a Velké Británie, přičemž za pomoci softwaru Element AI, využívajícího umělou inteligenci, probíhalo zkoumání tweetů, které je zmiňovaly či jim byly určeny.

K vytvoření programu, který by uměl rozeznávat nevhodné tweety, organizace využila práci přes 6,5 tisíce dobrovolníků, kteří se přihlásili do kampaně Troll Patrol. Ti pomohli analyzovat a roztřídit 228 tisíc problematických příspěvků, které se staly základem pro učení softwaru umělé inteligence.

 

Následná analýza pomocí programu Element AI zjistila, že zhruba 1,1 milionů těchto příspěvků bylo urážlivých nebo měly jinak problematický či nevhodný obsah. To zároveň tvořilo přibližně 7,1 % všech zkoumaných tweetů. Jeden takovýto urážlivý příspěvek tak v roce 2017 připadal na každou půlminutu. 

Pro mnohé nebude překvapením, že urážení na internetu má nejen genderový, ale také rasový rozměr. Dle zkoumání Amnesty International je u významné ženy-černošky o 84 % vyšší pravděpodobnost, že se stane terčem urážek na Twitteru, než u ženy-bělošky. Obecně u zařazených žen pocházejících z jiných etnik byla oproti bílým ženám o 34 % větší šance, že budou zmiňovány v urážlivém příspěvku či příspěvku s nevhodným obsahem.

„Je zřejmé, že na Twitteru existuje ohromující úroveň násilí proti ženám a jejich urážení. Tyto výsledky podporují to, co ženy říkaly již dávno – že na Twitteru je zakořeněný rasismus, misogynie a homofobie,“ nechala se slyšet Kate Allen, ředitelka pobočky Amnesty International ve Velké Británii. Znatelné rozdíly však nebyly zjištěny s ohledem na stranické zařazení političek (liberální či konzervativní strany) či na politickou orientaci médií, z kterých pocházely novinářky.

Gender punishment gap. Ženy jsou na Wall Street za chyby trestány více

Newsletter