Mladí a neklidní. Mají proč.

V posledních pěti letech se ve Velké Británii mezi mladou a starší generací vytvořila „široká propast“. Hovoří o tom alespoň zpráva britské Komise pro rovnost a lidská práva, která přišla s tím, že mladí čelí „nejhorším ekonomickým vyhlídkám za několik generací“.

Zpráva uvádí, že ačkoli celková příjmová nerovnost ve Velké Británii klesla, lidi ve věku do 34 let zasáhl nejstrmější pokles příjmů, zejména pak ty ve věku 16 – 24 let. Mají také horší přístup k dobrému bydlení a lépe placeným pracovním místům. U starší generace na druhou stranu shledává zlepšení jejich životní úrovně. Situace mladých lidí ještě stále není tak dobrá, jako tomu bylo před recesí.

Společnosti žádané mezi mladými absolventy

„Na mladou generaci bude ta starší, rychle stárnoucí domácí populace spoléhat, má však nejhorší hospodářské vyhlídky za několik generací,“ řekla komisařka komise Laura Carstensen. Rozdíl v zaměstnanosti mezi starší a mladší generací významně vzrostl. U lidí ve věku 16 – 24 let zaznamenala zpráva v období 2008 – 2013 nejnižší míru zaměstnanosti. V roce 2013, z této generace neměl práci každý pátý. Mezi roky 2008 a 2013 zaznamenala tato generace nejvyšší nárůst nezaměstnanosti. Zpráva zjistila, že k „významnému zvýšení“ nezaměstnanosti došlo zejména u věkové skupiny 25 – 34 let ve Skotsku a Walesu a u generace 16 – 24 v Anglii a Skotsku. Ačkoli se více mladých rozhodlo studovat „na plný úvazek“, neodpovídá to tomu, že by míra nezaměstnanosti mladých lidí měla vzrůst během tohoto pětiletého období tak rapidně.

Není to však jediná špatná zpráva pro mladou generaci ve věku 16 – 24 let. Podle komise ji čeká budoucnost v chudobě. Zpráva zjistila, že většina lidí v roce 2013 hodinově vydělávala méně, než tomu bylo před pěti lety. Ačkoli snížení průměrné hodinové mzdy zasáhlo i starší generaci, tu mladou zasáhlo signifikantněji. S poklesem 60p na průměrnou sazbu 6,70 liber na hodinu pro skupinu 16 – 24 let a s poklesem 1,40 liber na průměrnou hodinovou sazbu 10,60 liber pro skupinu ve věku 25 až 34 let. „Do roku 2013 došlo u mladší generace jak k poklesu v příjmech, tak v poklesu zaměstnanosti na plný úvazek a to i přes větší pravděpodobnost lepší kvalifikace, než předchozí generace,“ píše se ve zprávě.

Zpráva se také věnovala rovnosti příležitostí a mimo jiné také potvrdila, že ačkoli mají dívky lepší univerzitní výsledky než chlapci, zůstávají hůře placeny.

Nejčastější chyby mladých obchodníků

Mama hotel. Mladí Řekové nemají na výběr

Newsletter