Asijské obchodování přineslo mírné tlaky na silnější dolar. Dolarový index se obchoduje těsně pod hranicí 90,5 bodů, euro proti dolaru kolem úrovně 1,2130 EURUUSD. Měny regionu vykazují tlaky na oslabení. Koruna by v případě jejich pokračování mohla během dne atakovat 26,20 za euro.

Mladí ekonomové o transformaci: V kapitalismu nežijeme?

„Kdybychom měli stroj času a přenesli se do roku 1989, seděli by tu čtyři malí kluci,“ uvedl diskusi mladých ekonomů a právníků na konferenci „25 let kapitalismu v České republice“ v roli moderátora Lukáš Kovanda, hlavní ekonom skupiny Roklen. „Rok 1989 sice zažili, ale mohou si ho pamatovat maximálně jako útržky z dětství. To jim umožní podívat se na transformaci s odstupem a zaujmout nezúčastněný postoj,“ dodává. Jaký je tedy pohled dnešních mladých ekonomů na uplynulých 25 let vývoje československé a české ekonomiky? Nabízíme Vám stručný souhrn.

Jan Wintr: KSČM právní cestou zrušit nelze

Ústavní právník hovořil o budování právního státu a vymahatelnosti práva. Porovnal úlohu soudů za minulého režimu a dnes, zmínil domovní prohlídky a odposlech, které byly za komunismu běžné a nebylo k nim potřeba žádné zvláštní povolení. „Dnes lze obojí provést jen se souhlasem soudu. Ten byl přitom před rokem 1989 téměř poslední institucí, která zajišťovala „spravedlnost“, místo soudů právo vymáhaly a vynucovaly politické instituce a komunistická strana sama,“ shrnuje. Od té doby se však dle něj mnohé změnilo a v Česku se nepoměrně zvýšila vymahatelnost práva.  Jan Wintr uvádí jako příklad zlepšení situace exekuce, jejichž počet od roku 1989 extrémně narostl. Na dotaz z publika odpovídá, že „Komunistickou stranu rozpustit nelze, protože soudy nemají dostatek argumentů.“ Její existence je tak trochu na hraně ústavy, ale v současné době není právně proveditelné její zrušení.

Tomáš Munzi: Stát by neměl bránit efektivní alokaci zdrojů

Předseda Czech Enterprise Institute začal Schumpeterovou kreativní destrukcí, která spočívá v nahrazování neefektivních a nepotřebných institucí a firem jinými, které jsou efektivnější. Stát by tomuto procesu nikdy neměl bránit – dokonce, ani když firma bude propouštět zaměstnance. Nová nastupující (nebo expandující) firma vytvoří místa nová a (pokud tomu nebude stát bránit) dojde k efektivní alokaci zdrojů. Jako podmínky všeobecně nutné pro efektivní alokaci zdrojů uvádí: právní stát, tržní ekonomiku a cenový systém.

Transformaci jako takovou přirovnává k přechodu z feudálního uspořádání do demokratické společnosti. Považuje ji za úspěšnou a zdařilou. Kauzu bytů OKD označuje za dílčí fenomény, které sice nastaly, ale nebyly nijak časté. Kritizuje investiční pobídky, které zvýhodňují velké investory. Považuje je za nespravedlivé.

Jan Průša: Korupce je nedílnou součástí socialismu

Autor knihy Korupce – Ekonomie vs. mýty hned ze začátku definoval socialismus jako „instituciovanou korupci“. V socialistickém uspořádání probíhá pouze jednosměrná kontrola směrem dolů, a proto je korupce běžnou praxí, říká. Po transformaci se podle něj logicky snížila. Dnes je korupce ve velké míře medializována a jsou zavedená systémová opatření, která ji  trestají (což za komunismu neexistovalo). Po transformaci nastala liberalizace cen a trh se mohl přizpůsobit poptávce po zboží.

„Kupónová privatizace byla geniální,“ míní Průša. Na dotaz z publika odpovídá: „Manažeři podniků měli informační náskok při privatizaci ohledně potenciálu jejich firem, proto někteří z nich zbohatli, ale nebylo to pravidlem.“  Tuzemský kapitálový trh Průša považuje za rozvinutý, ale ne pro širokou veřejnost.

Jan Skopeček: V kapitalismu už nežijeme

Politik a vysokoškolský pedagog si položil otázku, zda dnes, v roce 2014, po 25 letech od pádu komunismu, žijeme v kapitalistické společnosti. „V roce 1995 jsme měli poslední plusový rozpočet, dnes máme vysoké daně, regulace snad na všechny oblasti lidského života a já vidím, že směřujeme ke korporatistickému státu. O tržní ekonomice si můžeme nechat jen zdát,“ zhodnocuje Skopeček.

Vyzdvihává důležitost parlamentní demokracie, založené na volné soutěži politických stran a transformaci považuje za úspěšnou „Zažili jsme nejnižší hospodářský pokles po transformaci,“ upozornil.  „Inflace po roce 1989 nezlikvidovala úspory obyvatel a měli jsme nezaměstnanost 3,4 %, o které se nám dnes ani nesní. Spolu se Slovinskem je ČR nejvyspělejší post-transformační ekonomikou,“ pronesl na konferenci Skopeček.  

Newsletter