Mládí vs. zkušenosti. Jak vypadá ideální startupista?

Jak si představujete ideálního startupistu? Pokud před sebou vidíte obrázek mladého podnikatele plného energie, kterému je něco přes dvacet a má nápad měnící svět, pak vás dnešní Silicon Valley patrně zklame. Jak se zdá, k tomu, abyste účinně dokázali rozvířit vody businessu, vám spíše než mládí dopomohou cenné životní zkušenosti. Ty nejúspěšnější startupy totiž obvykle zakládají čtyřicátníci.

Tak zní verdikt společné studie Javiera Mirandy z amerického Úřadu pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau) a Pierra Azoulaye z Massachusettského technologického institutu (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Ti si ve svém bádání kladli za cíl určit, jaký je ideální věk pro zakladatele nadějného startupu. A je to přitom o dost více, než by většina lidí nejspíš čekala.

Startupy slibující revoluci. Mnoho investorů, ale málo peněz

Ukázalo se totiž, že v nejistých vodách podnikání umí chodit zejména ti starší. Když výzkumníci analyzovali úspěšné americké startupy založené v letech 2007 až 2014, došli k tomu, že jejich zakladateli bylo v průměru 45 let. Stejně tak průměrný věk zakladatele v rámci procenta nejrychleji rostoucích amerických startupů z posledních let se pohyboval kolem této cifry. 

To je v rozporu s obecnou představou, že mladí lidé mají i kvůli menším rodinným povinnostem více času, energie a elánu, jakož i s výrokem fenomenálního zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, že „mladí lidé jsou prostě chytřejší,“ který citoval server Fast Company.

Mladí géniové ve svetrech? Omyl! Kdo vládne startupům a inovacím?

Poměrně v souladu se zjištěním výzkumu jsou statistiky o malých podnicích, které přinesl server Small Biz Trends. Podnikatelé mezi 18 a 29 lety tvoří pouze 4 % celkového počtu a podnikatelé mezi 30 a 39 %. Businessmani mezi 50 a 59 však čítají celých 35 %. Na druhou stranu tato čísla nemusí nutně nic říkat o tom, zda jsou úspěšnější mladší či starší začínající podnikatelé.

Odpověď na otázku, zda je lepší založit business, dokud jste ještě mladý, anebo je lepší pár (desítek) let počkat, ovšem hledali Miranda a Azoulay. Když kromě úspěšných startupů zkoumali také ty neúspěšné, došli k závěru, že pravděpodobnost úspěchu se mezi zakladateli spadajících do jednotlivých skupin systematicky liší, jak také naznačuje graf ze serveru Fast Company.

A rozdíly vyplývající z dat za 2,7 milionu amerických startupů jsou poměrně značné. Jak shrnuje server Inc., konkrétně bylo kvantifikováno následující:

  • U padesátiletého zakladatele startupu je oproti třicetiletému zakladateli 2,2krát pravděpodobnější, že jeho projekt bude úspěšný.
  • Čtyřicetiletý zakladatel startupu má 2,1krát vyšší šanci na úspěch než pětadvacetiletý startupista.
  • Celkem 2,8krát vyšší pravděpodobnost úspěchu má v porovnání s pětadvacetiletým zakladatelem padesátník.
  • Šedesátiletý podnikatel má 3krát vyšší šanci, že založí úspěšný startup než jeho třicetiletý kolega, a rovněž 1,7krát vyšší pravděpodobnost, že se jeho firma dostane do procenta nejrychleji rostoucích startupů.

Chybějící mezera na trhu? Dvacet důvodu, proč startupy krachují

Newsletter