MMF pobízí Japonsko ke zvýšení daně z obratu

Mezinárodní měnový fond vyzval Japonsko, aby nadále pokračovalo v plánu zvýšení daní z obratu v říjnu 2015. Reaguje tak na spekulace poslední doby o možném pozdržení tohoto kroku. Podle MMF je potřeba, aby se Japonsko zaměřilo nejen na ekonomický růst, ale především na alarmující výši svého veřejného zadlužení.

Podle MMF Bank of Japan nedosáhne 2% inflačního cíle. Musí upravit očekávání

„Jsme toho názoru, že zvýšení daně z obratu z 8 na 10 % během října 2015 je nezbytným krokem k zahájení stabilního a trvalého snižovaní podílu japonského dluhu vůči jeho HDP,“ uvedl Odd Per Brekk, ředitel regionálního oddělení MMF pro asijsko-pacifickou oblast. Souběžně pak navrhl, aby Japonsko zvážilo zavedení dočasného a cíleného rozpočtového stimulu, který by zmírnil prvotní šok z vyšších daní, pokud by ekonomický růst zaostával za očekáváním.

Japonci by se měli raději připravit na další růst daní

Brekk se ve svém projevu vyjádřil i k nedávnému navýšení objemu nákupu státních dluhopisů v rámci programu kvantitativního uvolňování. Označil tento krok za „vítaný a vhodný“, ale zároveň dodal, že by neměl být kladen důraz pouze na opatření monetární politiky, ale i na paralelní implementaci patřičných strukturálních reforem.

Šéf Bank of Japan: 2% inflaci dosáhneme. Všemi prostředky

Newsletter