MONETA upraví svůj návrh na zamýšlenou výplatu dividend

MONETA dosáhla v prvním čtvrtletí čistého zisku 983 milionů Kč díky vyššímu celkovému provoznímu výnosu, efektivnímu řízení nákladů a nízkým nákladům na riziko. Na základě těchto výsledků se vedení společnosti rozhodlo upravit svůj návrh na zamýšlenou výplatu dividend pro následující tři roky z celkových 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč a roční zamýšlená dividenda by tak činila 6,65 Kč hrubého na akcii.

Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 6,9 %, a to díky solidnímu růstu čistého úrokového výnosu meziročně o 8,4 % a díky stabilnímu růstu čistého výnosu z poplatků a provizí meziročně o 4,7 %. Náklady vzrostly o 6,4 % zejména v důsledku vyšších příspěvků do Fondu pro řešení krize (při odečtení celkového příspěvku do regulatorních fondů by se jednalo o meziroční nárůst pouze o 2,6 %).

Retailové úvěry rostly meziročně o 22,1 % a tento významný růst byl podpořen úspěšným růstem v oblasti hypoték (meziroční nárůst o 54,0 %) a solidním nárůstem nezajištěných spotřebitelských úvěrů (meziročně o 7,5 %). Významný meziroční nárůst úvěrů pro živnostníky a podnikatele o 60,4 % byl doplněn stabilní pozicí v oblasti úvěrů pro malé a střední společnosti.

„Je mi velkým potěšením oznámit, že v prvním čtvrtletí roku 2019  dosáhla MONETA dalších pozitivních finančních výsledků a růstu napříč všemi našimi obchodními segmenty, “ komentoval výsledky za první čtvrtletí 2019 Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva skupiny MONETA.

Vynikající růst vkladů meziročně o 9,0 %, převážně díky výborným výsledkům v retailovém segmentu (meziročně nárůst o 11,0 %). Celkový čistý počet nově získaných klientů vzrostl meziročně o 11,0 % a byl podpořen silným nárůstem klientů využívajících mobilní bankovnictví (meziročně o 35,9 %). 

Management se rozhodl zvýšit svůj zamýšlený návrh na střednědobou kumulativní dividendu z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč (6,65 Kč hrubého na akcii vypláceno každoročně po dobu příštích tří let). Management bude usilovat o získání souhlasu s programem zpětného odkupu akcií ve výši cca 1 miliardy Kč.

„Náš čistý konsolidovaný zisk vzrostl o 17,4 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a návratnost hmotného kapitálu na úrovni 16,1 % převyšuje odhad na celý tento rok. Úspěch naší strategie zaměřující se na potřeby českých domácností, živnostníků a malých společností i na rozvoj digitálních možností se dále promítá do skutečnosti, že čistý počet nových klientů vzrostl za poslední rok o 11,0 %. Silný růst v úvěrech jsme zaznamenali zejména v retailovém segmentu a segmentu malých firem, kde v úvěrech jsme rostli o 22,1 %, resp. o 60,4 %,“ uvedl Tomáš Spurný. „Díky naší pokračující silné ziskovosti, solidní kapitálové pozici a skvělé likviditě jsme se rozhodli navýšit náš tříletý cíl na výplatu dividendy z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč,” poznamenal Tomáš Spurný.

Výhled ekonomického vývoje podle MONETA zůstává pozitivní i navzdory předpovídanému zpomalení tempa růstu HDP. Únorová makroekonomická předpověď ČNB předvídá růst HDP v roce 2019 o 2,9 %, následovaný 3,0% expanzí v roce 2020. MONETA dále očekává nárůst úrokových sazeb a silný růst úvěrů a vkladů v roce 2019. I nadále se drží své současné strategie s výjimkou cíle na střednědobou očekávanou dividendu, kde vedení přehodnotilo svůj původní záměr na výplatu dividendy a rozhodlo se zvýšit střednědobou zamýšlenou výplatu dividendy z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč. To představuje výplatu 6,65 Kč za akcii po dobu následujících tří let.

Newsletter