Moneta: Zisk za 4Q 2016 -13 %, dividenda 9,3 Kč překvapila

AKTUALIZOVÁNO – Moneta Money Bank dnes reportovala výsledky za poslední kvartál 2016. Čistý zisk banky dosáhl 867 mil. Kč oproti 1,003 mld. před rokem (propad o více jak 13,5 %). Predikce byla nastavena na 794 mil. Kč. Společnost dále uvedla, že navrhne vyplacení dividendy 9,3 Kč (oček. 8,3 Kč) na akcii a potvrdila, že do budoucna hodlá vyplácet minimálně 70 % konsolidovaného čistého zisku na dividendách.

Celkově za celý rok 2016 Moneta dosáhla čistého zisku 4,054 mld. Kč, což odpovídá meziročnímu poklesu o 10 %.

Výhled pro rok 2017 pak pracuje s konsolidovaným čistým ziskem vyšším než 3,4 mld. Kč. Provozní příjmy by pak měly dosáhnout vyšších hodnot, než je 10,3 mld. Kč.

Akcie společnosti na BCPP během včerejšího dne klesly o -1,37 %. Dnes již titul výrazně roste, a to o více jak 2,3 %

Výkon za 2016 očima generálního ředitele

„Jsem rád, že mohu oznámit, že jsme v roce 2016 dosáhli významného pokroku v naplňování našich strategických a finančních závazků, které jsme si stanovili při IPO – a to navzdory náročnému konkurenčnímu prostředí,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva Moneta Money Bank.

Spurný klade důraz především na růst retailového a komerčního portfolia, a to s důrazem na obezřetné řízení rizik. Vypichuje rovněž i kapitálovou přiměřenost s poměrem CET1 na úrovni 20,5 %, což je číslo, které výrazně převyšuje interní cíl na 15,5 %.

„MONETA se díky tomu stává jednou z nejlépe kapitalizovaných institucí v České republice i v Evropě a má tak možnost navrhnout dividendu pro akcionáře ve výši 9,80 Kč za akcii, což značí výnos téměř 12 % z konečné ceny akcií v roce 2016,“ dodal Spurný,

Co se týče nákladů, bance se je za 2016 podařilo snížit o 8 %, čímž si udržela poměr nákladů k výnosům ve výší 46 %. V oblasti úvěrů pak došlo na snížení objemu těch nesplácených o 47 %, což vedlo k poklesu poměru nesplácených úvěrů z 11,7 % na 6,3 %. Zároveň si banka udržela zdravou míru celkového krytí nesplácených úvěrů ve výši 82,5 %. Hrubý objem splácených úvěrů za minulý rok pak vzrostl o 4,1 %, čímž překonal růst domácího HDP.

Velký podíl na dosažení zisku za 2016 na 4,1 miliardách Kč pocházel z mimořádného příjmu pramenícího z odprodeje akcií společnosti Visa a majetkové účasti na Pražské burze cenných papírů v hodnotě 279 miliónů Kč před zdaněním.

„Náročné konkurenční prostředí v segmentu retailového i komerčního bankovnictví vedlo k poklesu čisté úrokové marže z 6,7 % na 5,9 %. Banka zároveň čelila silnému konkurenčnímu tlaku ve všech produktových kategoriích komerčního bankovnictví. Čistý příjem z úroků dosáhl 8,3 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 10,8 %,“ řekl Spurný.

Z hlediska likvidity si banka drží ukazatel krytí ve výši 161 %, skládající se primárně z hotovosti a investic do vysoce kvalitních českých vládních dluhopisů

V lednu 2017 banka získala hodnocení na investičním stupni od ratingových agentur Moody’s a Standard & Poor’s, v obou případech se stabilním výhledem, což jí do budoucna dláždí cestu k potenciální diverzifikaci zdrojů financování.

Newsletter