Moody’s zvyšuje rating NWR, zranitelnost firmy ale přetrvává

Agentura Moody’s zvýšila dílčí rating (CFR) společnosti NWR na Caa3 z Ca a vylepšila i rating týkající se pravděpodobnosti úpadku společnosti na Caa3 z Ca. Výhled těchto ratigů zůstává stabilní.

Vylepšení ratingů je reakcí na oznámení společnosti NWR o dokončení restrukturalizačního procesu, jehož součástí byla i výměna starých dluhopisů a úvěrových instrumentů za nové. Moody’s tak oceňuje vylepšení kvality struktury dluhu společnosti. Ohodnocení Caa3 je nicméně třetí nejhorší ve škále agentury Moody’s – stále označuje nízkou kvalitu úvěrů a tím i velmi vysoké úvěrové riziko. Moody’s tím zároveň poukazuje na to, že dluhová struktura se sice vylepšila (plus se snížila absolutní hodnota dluhu a přibyl kapitál), restrukturalizace však nevyřešila hlavní fundamentální slabiny společnosti – a sice fakt, že NWR je stále velmi zranitelná v prostředí nízkých cen na trhu s termálním a koksovatelným uhlím.

Agentura Moody’s předpokládá, že v blízké budoucnosti se tento trend nezlepší, společnost NWR zůstane ztrátová a bude tak dál ukrajovat ze svých zásob hotovosti. Tím zůstává v následujících 12 – 18 měsících vysoké riziko nedostatku likvidity. Problémem jsou především vysoké fixní náklady na těžbu a provoz, se kterým souvisí i vysoké kapitálové výdaje. To by mohlo mít za následek porušení závazků již v říjnu 2015. Stabilním výhledem však Moody’s indikuje, že v průběhu alespoň 12 měsíců by likvidita společnosti měla být dostatečná.

NWR dokončila umístění nové emise, na trhu je 6,66 mld. akcií

Newsletter