Morgan Stanley: Nejvíce nerovné ekonomiky rozvinutého světa?

Nejvíce nerovnou ekonomikou rozvinutého světa jsou s problémy potýkající se státy jižní Evropy, těsně následovány Spojenými státy. Alespoň podle nové zprávy americké investiční banky Morgan Stanley.

Její analytici se poohlédli po ukazatelích, jako jsou rozdíly v platech mužů a žen, nedobrovolné práci, práci na částečný úvazek či možnostech přístupu k internetu. Banka také zjistila, že růst ekonomik, jako je Čína a Indie, pomohl snížit nerovnost mezi zeměmi. Na druhou stranu nerovnost uvnitř mnoha zemí vzrostla. Při pohledu na vyspělé ekonomiky vzrostla od poloviny osmdesátých let příjmová nerovnost nejvíce ve Švédsku. I po tomto nárůstu má však Švédsko, společně se zbytkem Skandinávie, stále nejnižší úroveň nerovnosti. Na výsledky jednotlivých zemí se můžete podívat v galerii článku.

Proti jakým příjmovým nerovnostem bojovat?

Podle banky „bolí“ přetrvávající nerovnost hospodářský růst zejména v dlouhodobém horizontu. Například tím, že brání v přístupu k příležitostem, ničí pobídky k práci, brání v získání dalšího vzdělání či v zlepšování dovedností. To vše může vyústit v podkopání důvěry v politiky a sociální instituce nebo ke zvýšení regulace trhu, ochranářství a antiimigrační politiky.

„Generace rodin střední vrstvy z dob po druhé světové válce aspiruje na lepší životní úroveň s přiměřeně velkou nemovitostí, dobrým vzděláním svých dětí, stabilním důchodem. Současná střední třída aspiruje tak akorát na nejistotu, a to jak v oblasti zaměstnání, tak důchodu,“ podotkli analytici Morgan Stanley.

Větší diferenciace výrobků s větší škálou cenových a kvalitativních možností pravděpodobně bude pokračovat, poznamenává Morgan Stanley. Z toho budou mít prospěch zejména společnosti jako Nestlé, která je úspěšná v zajišťování potravin jak osobám s nižšími, tak vyššími příjmy. Současně nabízí luxusní i cenově dostupné produkty, uzavírá Morgan Stanley.

Newsletter