Mračna nad globální ekonomikou. Kolabující úvěrový impuls je průšvih

Nedávno přišli analytici ze společnosti UBS s varováním pro světovou ekonomiku: globální úvěrový impuls, který je zodpovědný za 77 % světového HDP, se zhroutil. Nyní server Zero Hedge na základě komentáře stratéga Citigroup Matta Kinga vysvětluje, proč je důležité vývoj tohoto ukazatele sledovat.

Úvěrový impuls se měří jako hodnota nově poskytnutých půjček v procentech hrubého domácího produktu, respektive jako změna v objemu nesplacených úvěrů. Až donedávna byl celosvětový úvěrový impuls pozitivní. V minulém roce však ukazatel začal klesat k nule a nyní se dokonce nachází v záporných hodnotách. To znamená, že úvěry se rychleji splácejí, než vznikají nové.

Varování pro globální ekonomiku: Zhroutil se hlavní motor

Do 80. let minulého století byl růst úvěrů značnou hybnou silou růstu inflace měřené indexem spotřebitelských cen, později však tento vztah začal oslabovat. I proto se ukazateli úvěrového impulsu věnuje nižší pozornost, než by si podle Kinga zasloužil.

V posledních desetiletích se růst úvěrů spíše než do růstu spotřebitelských cen promítal do růstu cen aktiv. Prostřednictvím korelace s cenami aktiv pak úvěrový impuls působí na chování investorů. Následující graf ukazuje, jak se expanze úvěrů promítá nejen do cen nemovitostí, ale i do cen aktiv na burze. S upadajícím úvěrovým impulsem tak mohou začít padat i ceny těchto aktiv.

Horečka centrální bank. Letos nakoupily víc, než si představíte

Co je však nejdůležitější, je vztah mezi úvěrovým impulsem a růstem HDP. Jak lze pozorovat na následujícím grafu, jak v USA (levý graf), tak v Evropě (pravý graf) existuje významná pozitivní korelace mezi úvěrovým impulsem a tempem růstu HDP. Není zde přitom jasná kauzalita, obě veličiny se spíše vzájemně ovlivňují a podmiňují. Jedno je však jisté – spolu se zpomalujícím úvěrovým impulsem lze očekávat i zpomalování tempa růstu globální ekonomiky.

Růst světové ekonomiky se podle mezinárodní banky vrací k normálu

Newsletter