Může se ještě Řecko poučit z historie?

Nejistota ohledně finanční situace Řecka bezesporu tíží globální trhy. I minulé krize na rozvíjejících se trzích malovaly různé pochmurné obrázky toho, jaký vliv na danou zemi bude krize mít, řekl CNBC Simon Quijano-Evans, přední analytik Commerzbank. Dodal, že ti, kteří se obávají, že by Řecko nemuselo dostát svým závazkům, by si měli vzpomenout na krize v Lotyšsku v roce 2008, v Turecku v roce 2001, v Argentině v roce 1999 a v Thajsku v roce 1997.

Připouští, že je Řecko v horším postavení, než byly výše jmenované země v době, kdy čelily svým závazkům. „Navzdory tomu, že Řecko provedlo více bolestivá nápravná opatření než výše zmiňované země, dluh veřejného sektoru k HDP zůstal na 175 procentech, reálné HDP se nepodařilo smysluplně obnovit, výběry vkladů pokračují a tlaky kolem nezaměstnanosti zůstávají,“ uvedl ve své zprávě Quijano -Evans. Podle něj ale Řecko nebylo v pozici, kdy mohlo svůj dluh k HDP snížit a může pouze dosáhnout bodu, kdy je jedinou možností opustit eurozónu. „V určité fázi ekonomika nemůže dělat víc,“ řekl CNBC. „Nemůže dosáhnout cíle primárního přebytku kolem 4,5 procenta HDP, aby se dluh k HDP snížil. To je to, co nám sdělil řecký volič před několika měsíci, když zvolil stranu SYRIZA, která se stavěla proti úsporám, a to je také to, co nám trhy říkají dnes.“

Jeho komentáře přichází uprostřed hluboké nejistoty o tom, zda se Řecko může vyhnout bankrotu a nedodržet své závazky. Země zůstává zapletena do sporu o reformy, s vědomím, že dosažení dohody by uvolnilo podstatnou část z 7,2 miliardy eur pomoci. To se zdá být ale v nedohlednu. Podle agentury Reuters komisař Evropské unie pro hospodářské záležitosti Pierre Moscovici ve středu řekl, že dohoda je v příštích několika týdnech možná, stále ale existují velké mezery v oblasti důchodových reforem a také trhu práce.

Lekce z historie

Historie nám ukazuje, že bez výrazného primárního přebytku nebo flexibilního měnového kurzu se země v této situaci obvykle potýkají s nedodržením svých závazků nebo se snižováním svého zadlužování, uvedl ve své zprávě Quijano-Evans. Řečtí představitelé odmítli přijmout snižování svého zadlužování, nicméně trvají na tom, že země realizuje reformy. Takto již získali dva záchranné balíčky, dohromady v hodnotě 240 miliard eur. Jestli Řecko zůstane v eurozóně, je nyní „politické rozhodnutí,“ řekl Quijano-Evans CNBC, a to se bude muset učinit v blízkém horizontu.

Odchod z eurozóny by mohl dát Řecku možnost devalvovat alternativní měnu. Quijano-Evans poukázal na stejný krok Argentiny v roce 2002, kdy uvolnila peso vůči dolaru ve snaze znovu získat konkurenceschopnost a stimulovat růst. „Pokračovaní v jednáních společně s negativní změnou v domácím sentimentu navíc brání jakémukoliv významnému scénáři obnovy,“ uvedl Quijano-Evans ve své zprávě. „Navíc, Řecko nemůže těžit ze smysluplného oslabení své vlastní měny (kromě poklesu eura, které jsme viděli v minulém roce).“

Newsletter