Muži, přestaňte si myslet, že vaše manželka příliš utrácí, varuje studie

Manželé a další páry ve společném soužití se mohou hádat o řadě věcí, nicméně u těch, které více či méně hospodaří v rámci „společné kasy“, nepřekvapivě často přicházejí na přetřes finance. O penězích se totiž můžete pohádat bezpočtem způsobů, přičemž míra hádek ohledně financí je podle studie ze Státní univerzity Utah docela dobrým prediktorem pravděpodobnosti pozdějšího rozvodu.

Hned na několik takových „červených vlajek“, na které byste si ve vážném vztahu měli dát pozor, upozorňuje server The Practical Saver. Častou chybou, kterou páry dělají, je, že se o penězích, které jsou přirozeně zásadní součástí života, snaží vůbec nemluvit. Frekventované je rovněž lhaní – o tom, kolik vyděláváte, o tom, kolik utrácíte, ale i o tom, jaké máte dluhy či o finančních problémech v minulosti. Oblíbenou praktikou je také vlastnit vedle společného účtu ještě jeden svůj „tajný“ účet.

Nedávná studie Brigham Young University, která minulý rok vyšla v odborném časopise Journal of Financial Planning, ovšem dochází k závěru, že příliš mnoho obezřetnosti ohledně financí může vztah poškodit. Výzkum Roye A. Beana a jeho kolegů se přitom nezabýval jen tím, jak partneři s financemi skutečně nakládají, ale především tím, zda se navzájem vnímají jako „šetřílky“ (tightwads) či „hýřily“ (spenders), jak autoři v článku vymezili osobnostní typy s ohledem na finance.

Klíčovým závěrem výzkumu je, že když se manžel domnívá, že jeho žena utrácí příliš mnoho peněz, následují finanční, a následně manželské problémy, a to nezávisle na tom, zda manželka skutečně „hýřilem“ je, anebo zda si to o ní manžel pouze myslí. Studie zjistila, že ze strany manželů, kteří měli ženu považovanou za hýřila, byla jako největší přispěvatel k rozvoji finančního konfliktu vnímána právě ona.

 

Naopak pro ženy, které jejich manžel považoval za hýřila, představoval největšího přispěvatele k rozvoji finančního konfliktu právě on. „Skutečnost, že vnímání vzájemných výdajů ze strany manželů se ukázalo být prediktorem finančních konfliktů, naznačuje, že pokud jde o dopad financí na milostné vztahy, vnímání může být stejně důležité, ne-li důležitější, jako skutečnost,“ citoval server Science Daily Ashleye LeBarona, jednoho ze spoluautorů.

Fakt, že si manžel myslí, že jeho žena utrácí příliš mnoho, představoval značně rizikový faktor pro vznik finančního, potažmo manželského problému, u všech párů, ať šlo o rodinu s vysokými či nízkými příjmy či zda utrácela obecně málo či hodně „Páry potřebují komunikovat o financích, obzvláště na začátku manželství,“ je tedy přesvědčena Sonya L. Britt. „Nemyslete si, že finanční problémy nějak magicky zmizí, když se okolnosti změní. Studie ukázala, že okolnosti zde nejsou problém, avšak problémem je vnímání, které se ne vždy změní se změnou okolností,“ upozornila spoluautorka.

Živitelka rodiny? Když žena vydělává víc, oba partneři lžou o svých příjmech

 

 

Newsletter