Muži vs. ženy. Kdo odvede víc práce?

Na internetu koluje bezpočet článků a statistik, které dokazují, že ženy zkrátka vydělávají méně než muži. Propast mezi jejich výdělky se pak znatelně prohlubuje tehdy, když se rozhodnou mít dítě. A tím se dostáváme k roli ženy v moderní společnosti, která je často dvojí – žena budující kariéru a žena jako matka. A následkem toho je zde vytvářena další nerovnost, a sice že ženy ve skutečnosti pracují více než muži.

Alespoň to tak vypadá podle statistik, které poskytl server Statista, přičemž to platí na všech světadílech. Na grafu můžete vidět, jak dlouho jednak žena (levé sloupečky) a jak dlouho jednak muž (pravé sloupečky) v průměru denně pracuje, a to v jednotlivých světových regionech. A všude se ženy jeví jako větší „dříči“.

Gender pay gap v EU: Proč ČR patří k rekordmanům?

Pokud se podíváme například na vyspělé země, kam můžeme řadit především Evropu a Severní Ameriku, vidíme, že zatímco ženy zde v průměru denně odpracují 7,2 hodin, u mužů je to pouze 6,5 hodiny. Podobně pak vypadají i další sloupečky. Nejdéle lidé podle této statistiky pracují v Latinské Americe, ovšem i zde, jak se zdá, větší břímě dopadá na ženy – zatímco muži zde pracují v průměru 7,7 hodin denně, u žen je to o více jak půl hodinu více. Největší rozdíly se pak objevují v chudších regionech světa, jako je Subsaharská Afrika a jižní Asie, kde ženy denně odpracují o hodinu více než muži.

Takové výsledky porovnání mohou být na první pohled velmi neintuitivní, a to vzhledem k tomu, že ve velké míře stále platí, že živitel rodiny je primárně muž, přičemž žena by se měla hlavně postarat o děti a domácnost a do práce případně chodit až tehdy, pokud zvládne svoji první roli. Je ovšem potřeba ujasnit, co se zde myslí onou průměrnou dobou práce – není to totiž pouze délka pracovní doby v normální – placené – práci, ale také množství času, které zabere úklid, vaření, péče o rodinu a jiné domácí práce.

Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

A právě tato – neplacená – práce v domácnosti, která je vyznačena oranžovou barvou, je důvodem, proč vychází, že ženy pracují déle, i když v placené práci (zelená barva), stráví ve skutečnosti mnohem méně času než muži. To, že jde o neplacenou práci, ovšem neznamená, že by byla méně namáhavá.

Podobnou statistiku přineslo také Světové ekonomické fórum, které srovnávalo země OECD. Jak ukazuje následující graf, ženy zde pracují denně o téměř hodinu déle než muži. A navíc, za 4 hodiny a 47 minut z odpracovaných 8 hodin a 39 minut nedostanou zaplaceno. Naproti tomu muž vykonává neplacenou práci jen 1,5 hodiny denně, což je z jeho celkové „pracovní doby“ zhruba 20 %. U žen však neplacená práce představuje více než polovinu.

Ženy v sektoru technologií? Česká republika je na tom bídně

 

Newsletter