Mzdy rostou pomaleji, než čekal trh i ČNB. Vyšší sazby až příští rok?

Český statistický úřad dnes zveřejnil vývoj mezd za třetí čtvrtletí. Ukázalo se, že průměrná měsíční hrubá mzda očištěná o inflaci dosáhla tempa 4,2 % meziročně. Trh přitom čekal číslo vyšší, a to 5,1 %, ČNB pak 5 %. Co si z toho Rusnok a spol. odnesou?

„Růst průměrné mzdy za třetí čtvrtletí mírně zaostal za predikcí trhu i centrální banky,“ okomentoval dnešní data ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Snižuje tak očekávání trhu, že by ČNB mohla přikročit k navýšení úrokových sazeb ještě do konce roku. Koruna na to reagovala umazáním části ranních zisků,“ dodal.  

Jak uvádí data, meziročně vzrostl počet zaměstnanců o 2 %, a překročil tak hranici 4 milionů zaměstnanců přepočítaných na plně zaměstnané. „Pozitivní zprávou pro českou ekonomiku je přesun zaměstnanců skrz jednotlivá odvětví,“ míní Šoltés. „Mezi odvětví s nejvýznamnějším nárůstem počtů zaměstnanců se dostaly informační a komunikační činnosti; profesní, vědecké a technické činnosti či vzdělání, tedy odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Naopak v sektoru těžby a dobývání je zaměstnáno o téměř 10 % zaměstnanců méně než před rokem,“ upozornil ekonom.

Oficiální mzdy pak nejrychleji rostly v některých sektorech služeb, jako je ubytování, stravování a pohostinství nebo zdravotní a sociální péče. Vzhledem k tomu, že jde o meziroční srovnání, je tento údaj ovlivněn zákony, které byly přijaty za poslední rok, např. zvýšením minimální mzdy, upozornil Šoltés. Z regionálního pohledu pak rostly mzdy nejrychleji v Karlovarském kraji a nejpomaleji v Praze. 

Ve 3. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 29 050 Kč, což je o 1 840 Kč (6,8 %) více než ve stejném období roku 2016. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,2 %. Objem mezd vzrostl o 8,8 %, počet zaměstnanců o 2,0 %.

Medián mezd (25 181 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,1 %, u mužů dosáhl 27 486 Kč, u žen byl 22 584 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  12 170 Kč a 45 740 Kč.

„ČNB ve své poslední prognóze čekala zrychlení mezd u netržních profesí ze 7,0 % na 8 %, zatímco mzdy zpomalily na 6,5 %. Zpomalily však také mzdy v tržních odvětvích, a to ze 7,7 % na 6,8 %, zatímco ČNB předpokládala nárůst na 7,4 %,“ shrnuje dnešní čísla hlavní ekonom ING Jakub Seidler  „Z toho titulu tak dynamika mezd zaostala za očekáváním centrální banky a bude podporovat argumenty těch radních, kteří nepovažují za nezbytné zvýšit úrokové sazby ještě na letošním prosincovém jednání,“ míní.

I přes mírně slabší hodnotu mezd ve 3. čtvrtletí se však stále jedná o jedno z nejrychlejších temp růstu mezd za posledních deset let, což se odráží i v pozitivní spotřebitelské náladě a příznivé spotřebě domácností, konstatuje Seidler. „Průměrný růst mezd za celý letošní  rok by měl dosáhnout necelých 7 %, což bude nejvyšší tempo od roku 2008, kdy růst nominálních mezd činil 7,9 %.  V příštím roce by měla dynamika mezd dále zrychlit, čemuž pomůže nejen další růst minimální mzdy, ale pokračující příznivý vývoj ekonomiky a také plánované navyšování mezd státních zaměstnanců a zvýšený tlak odborů,“předvídá ekonom.

Newsletter