Nabídka a poptávka v milostných vztazích

Movité ženy údajně rády randí výhradně se stejně zajištěnými muži. Opačně to takhle ale nefunguje. Alespoň podle studie Chapman University v Kalifornii.

Výzkum byl proveden na vzorku 28.000 heterosexuálních žen a mužů ve věku 18 až 75 let. A jaké jsou závěry? Muži s vyššími příjmy ukázali silnější preference pro ženy se štíhlou postavou, zatímco ženy s vyššími příjmy hledí především na výplatní pásky svých potenciálních partnerů – požadují stabilní nebo zhruba stejně vysoký příjem, jako mají ony.

Průzkum byl prováděn pomocí online dotazníku, prostřednictvím kterého byli lidé dotazováni na kvality, jež u svého protějšku nejvíce oceňují. Podle spoluautora studie Davida Fredericka je při vyhodnocování průzkumu nejvíce překvapil podstatný rozdíl mezi muži a ženami. Pro ženy bylo velmi důležité, aby jejich partner vydělával alespoň tolik, co ony samy (46 % oproti 24 % u mužů), a měl úspěšnou kariéru (61 % oproti 33 % u mužů), zatímco muži na první místo staví štíhlou postavu (80 % oproti 58 % u žen).

Preference ovlivňovala i úroveň vzdělání dotazovaných. Ti, co dosahovali vyššího vzdělání, kladli na štíhlou postavu partnerky a pěkný vzhled o to větší důraz, zatímco pro ženy to nebyl důležitý faktor. Zhruba 95 % mužů s vyšším vzděláním uvedlo, že je ”nezbytné,” aby jejich partnerka byla ”dobře vypadající“, zatímco u středoškoláků a mužů se základním vzděláním takto odpovědělo slabších 77 %. Na štíhlé postavě pak opět více záleženo mužům s vysokoškolských vzděláním (84 %), zatímco u mužů s nižším dosaženým vzděláním to bylo pouhých 12 %.

Co výše uvedené závěry znamenají? Jsou více méně skličujícím potvrzením těch nejhorších genderových stereotypů a faktu, že se za posledních 100 let nic moc nezměnilo.

Studie může pomoci vysvětlit, proč reklamní průmysl a společnost kladou tak velký důraz na štíhlost žen i proč muži tak agresivně usilují o vyšší příjmy (a také mají větší šance na úspěch při vyjednávání o vyšším platu – podle nedávné studie Harvardu až čtyřikrát vyšší než ženy).

Obě pohlaví tak mají určitá kritéria, která u potencionálního partnera hledají, což vysvětluje stále rostoucí popularita online seznamek a růst hodnoty tohoto průmyslu, dosahující již zhruba 2 miliard dolarů.

Ve studii se však objevila jedna odchylka – u starších lidí fyzická přitažlivost, profesní úspěch nebo potenciál velkého výdělku nehrají roli. Podle bostonské psychoterapeutky Abby Rodman je to proto, že po dlouhém životě již pochopili, že vzhled a peníze mohou být pomíjivé, ale emocionální spojení.

Newsletter