Naděje automobilek: Paradoxně v jejich zkáze?

Technologické inovace zažívají kromě finančního sektoru boom i v oblasti motorismu. V tomto směru je řeč především o službách síťové dopravní společnosti Uber a sdílené dopravě. Právě ta je totiž mnohými označována za budoucí zkázu automobilového průmyslu. To však nesdílí analytický tým Deutsche Bank, který tvrdí, že služby typu Uber budou naopak stát u zrodu nové a mnohem mohutnější vlny prodejů automobilů.

„Běžná“ představa je taková, že vinou možnosti rychlého a hlavně levného objednání jízdy poklesne poptávka po vlastních autech. Ve prospěch této myšlenky hrají především fakta ohledně vysoké ceny aut a následné údržby, a to i přesto, že jsou automobily stále poměrně málo využívány, tvrdí analytici. Potenciál sdílené dopravy tak představuje hrozbu především pro automobilky a jejich dodavatele, potažmo tedy pro většinu průmyslového sektoru. Odhady pracují s tím, že v případě USA by tento trend mohl vést k poklesu množství aut až o 25 milionů s přihlédnutím na hustotu zalidnění konkrétních oblastí jakožto klíčového determinantu celého výzkumu.

„Sdílená doprava je pravděpodobně nejpraktičtější a nejlevnější varianta pro nejhustěji obydlené části měst, které v rámci skupiny respondentů, jež čítala 13,2 milionu amerických domácností s 15,5 miliony aut, představují přibližně 31 %,“ přepisuje agentura Bloomberg slova studie. „V rámci těchto sekcí až 61 % domácností, které dohromady vlastní 8 až 15 milionů vozů, výrazně ušetří právě díky společnostem poskytující sdílené dopravní služby.“

Pravdou je, že případný pokles množství automobilů povede rovněž ke snížení jejich životnosti, jelikož oproti dnešku vzroste četnost jejich využití. Odhady pracují s tím, že životnost využívaných aut v rámci sdílené dopravy klesne na tři roky. To by pak podle Deutsche Bank mělo vést k vyššímu obratu sektoru, a tedy i objemu prodejů.

„Nicméně, americké prodeje aut by měly vzrůst v každém scénáři, se kterým náš výhled pracuje. Stane se tak díky tomu, že šrotování automobilů se provádí na základě počtu ujetých mil,“ tvrdí analytici. „Každé auto využívané v rámci sdílené dopravy ujede mnohem větší vzdálenost, a to o 10 až 20 % ve srovnání s aktuálními čísly.“ Tento nárůst má pak na „svědomí“ především přesun aut od jednoho zákazníka ke druhému (viz infografika v galerii).

Ve prospěch sdílené dopravy a více najetých kilometrů hraje i snižování marží společností typu Uber, což ve výsledku přiláká i ty nejcitlivější zákazníky. Velký podíl na tom má především častější využití informačních technologií, které samotnou službu urychlují.

Podle Deutsche Bank by se tak automobilový průmysl mohl stát mnohem méně cyklickým odvětvím, než je tomu doposud. Koupě automobilu by se tudíž neodvíjela pouze od toho, jak pozitivní je vývoj trendu poskytování úvěrů, potažmo tedy samotné ekonomiky, ale především od potřeby samotného řidiče bez ohledu na to, v jaké ekonomické fázi se země právě nachází.

Sdílená ekonomika: hudba budoucnosti navzdory překážkám?

Uber získal finanční injekci od ruských miliardářů

Newsletter