Člen bankovní rady ČNB Holub se zřejmě přikloní ke zvýšení sazeb o 50 bb na zářijovém zasedání, tento krok připustil i pro listopad. Koruna zpevňuje k 25,40 za euro. Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se proti euru obchoduje kolem dnešní otevírací ceny na 1,1720 EURUSD.

Nadhodnocuje ČNB své predikce?

Každé čtvrtletí vydává Česká národní banka předpověď inflace na následující tři měsíce. Svou předpovědí do značné míry ovlivňuje očekávání ekonomických aktérů – a tedy může ovlivňovat i skutečnou hodnotu budoucí inflace. Pravidelným nadhodnocováním inflace může pomoci rychlejšímu růstu cen a návratu ke svému cíli – 2% inflaci. Jak tedy vypadá srovnání predikcí ČNB a skutečné inflace?

Fakta: Od ledna roku 2014 do září roku 2016 se predikce hodnoty inflace podle ČNB vyplnily pouze čtyřikrát. Přesnou hodnotu ČNB předpověděla v lednu 2015 a v posledních šesti měsících hned třikrát a to v květnu, červenci a srpnu.

Vývoj české inflace a HDP. Analýza OGResearch na RoklenPro

Vyšší hodnota predikce než skutečná realizovaná hodnota se za posledních 33 měsíců objevila hned osmnáctkrát, tedy ve více než 50 procentech případů. Navíc průměrná chyba predikce je relativně vysoká. Pokud se ČNB ve své předpovědi spletla a nadhodnotila očekávanou inflaci, pak průměrná chyba je 0,3 procentního bodu. V období od poloviny roku 2015 do konce prvního čtvrtletí 2016 byla předpověď ČNB dlouhodobě a významně nadhodnocena, v prosinci 2016 dokonce o 7 desetin procentního bodu.

Kdy skončí intervence? Analýza OGResearch na RoklenPro

Podhodnocení inflace se objevilo ve třetině případů s průměrnou chybou 0,2 procentního bodu. V případě nízkých předpovědí inflace ale nepozorujeme žádné období, kdy by byla inflace dlouhodobě a významně v předpovědích ČNB podhodnocována.

Celkově tedy platí, že se ČNB častěji dopouští nadhodnocení očekávané inflace a zároveň při nadhodnocení je průměrná chyba větší. Nicméně se nezdá, že by k nadhodnocení docházelo systematicky. V posledních šesti měsících je naopak ve svých předpovědích ČNB mimořádně přesná. Pokud se přeci jen spletla, tak většinou jen slabě podhodnotila skutečnost.

 

Newsletter