Pravděpodobnost snížení britských sazeb v srpnu klesla z 50 % na 25 %. Libra zpevnila nad 1,3000 GBPUSD. Dolar plošně oslabuje. Proti euru nad 1,0930 a proti koruně pod 23,15.

Nakolik je české právo schopno pomoci v boji proti malé diverzitě?

Konference Diversity Summit věnující se tématu diverzity a inkluze nebyla ochuzena ani o náhled na tuto problematiku ze světa právního. Mimo další řečníky se o to postarala Jana Sedláková, zakladatelka advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL, v níž sama působí jako advokátka. Její tým dokáže právně pomoci i startupům nebo také v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti práva duševního vlastnictví.

Ve videorozhovoru jsme probrali například porovnání situace v Česku a v ostatních evropských zemích. Nejen tímto porovnáním, ale i otázkami, jak právo v tomto směru zasahuje do výběrového řízení či jak vypadá její právní „dream team“, nás provedla právě Jana, žena, která podle průzkumu magazínu Lawyers & Business českou advokacii nejvíce inspiruje.

00:07  Jak se na otázku diverzity díváte z hlediska práva?

Myslím si, že to je téma, které se řeší. Je otázkou, nakolik je právo schopné tu společnost úplně změnit a nakolik právo samo ovlivní, jak lidé k diverzitě přistupují. Takže právo je určitě jedna věc a tvoří nějaký rámec. Druhá věc je potom jeho naplnění, a to už musí podle mě přicházet ze společnosti jako takové.

00:52  Jaká je situace v Česku ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi?

Pro nás ve střední Evropě, a potažmo od nás na východ, si myslím, že je to téma teprve poslední doby. Kdežto ve skandinávských zemích (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko) jsou mnohem dál, tam se tímto tématem zabývají už delší dobu.

01:37  Jak právo zasahuje do výběrového řízení s ohledem na diverzitu?

Tady si myslím, že je potřeba vybalancovat rozdíl mezi tím, kdy nám právo umožňuje ptát se uchazečů a veřejně diskutovat o otázkách menšin a diverzity, oproti tomu, kdy nám právo svazuje ruce, protože samotnou otázkou bychom mohli taky diskriminovat.

02:37  Jak vypadá váš právní „dream team“?

Já jsem přesvědčená o tom, že jen vybalancovaná společnost může poskytovat špičkové služby. Každý náš klient má jiné potřeby. A ve chvíli, kdy u nás nenajde svůj protipól nebo svého partnera pro diskuzi, který vychází ze stejných myšlenek a pocitů, v tu chvíli neposkytujeme takovou službu, jakou bychom mohli. Takže můj dream team je zcela diverzifikovaný a vyvážený.

Jana Sedláková je advokátkou a zakladatelkou advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL. V roce 2017 byla oceněna časopisem Ekonom jako inovativní právník. Dlouhodobě se věnuje otázkám spojeným právě s diverzitou.

Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL vznikla v roce 2015, a to jako odpověď na otázku, zda právo dokáže držet krok se změnami kolem nás. Nikoho tedy nepřekvapí, že stěžejní právní disciplínou těchto responzivních právníků je softwarové/IT právo. Právní poradenství poskytují pro e-shopy, vývojáře, personalisty, začínající podnikatele i ostřílené managery.

Newsletter