Nakopne „Ježíšek“ spotřebu i v roce 2015?

Letošní listopad představuje z hlediska spotřebitelské nálady Čechů takřka historický milník. Český statistický úřad totiž poprvé od března 2008 sesbíral od svých respondentů více příznivých než nepříznivých odpovědí. O 1,3 procenta více je těch z oslovených, kteří své možnosti utrácet vidí pro nadcházející dobu kladně, než těch, kteří sdílí neblahé vyhlídky. Větší procentní rozdíl mezi pozitivně a negativně naladěnými respondenty zaznamenali statistici naposledy v březnu 2007, tedy v době před propuknutím světové finanční krize.

Jistá potíž ale tkví v tom, že dobrá nálada Čechů, nyní dokonce nejoptimističtější za posledních takřka osm let, se zatím příliš nepromítá do čísel za jejich realizované výdaje. Spotřeba domácností nabírá po recesi dech docela pomalu. Za první pololetí letošního roku byla meziročně vyšší o 1,4 procenta, ve třetím kvartále pak o 1,5 procenta. V předkrizových letech přitom spotřební výdaje domácností rostly meziročně tempy v pásmu zhruba tří až pěti procent.

Vzhledem k tomu, že dlouhá léta nevstupovali čeští spotřebitelé do adventního času tak optimisticky jako letos, se zdá, že probíhající předvánoční čas by mohl posloužit jako určitý spouštěč výraznějšího a déletrvajícího růstu spotřebních výdajů tuzemských domácností. Samozřejmě, například maloobchodní tržby, které odrážejí spotřebitelský apetit, citelně narůstají v čase adventním každoročně. Tento nárůst je pravidelně následován strmým propadem v čase povánočním. Jenže za jistých okolností se tento pravidelný sezónní vývoj může poměrně znatelně projevit v hospodářském cyklu dané ekonomiky. Jinými slovy, relativně větší celkový objem předvánočních výdajů českých domácností se může „přetavit“ do relativně vyšší úrovně spotřeby v době následující.

Ekonom Cornellovy univerzity Yi Wan publikoval v roce 2002 studii, v níž hledal odpověď právě na to, do jaké míry mohou sezónní fluktuace vyvolat hospodářský cyklus a v jaké míře tedy ovlivňují například i „ne-sezónní“ fluktuace ve spotřebě. Analýzou rozsáhlého vzorku dat dospěl k závěru, že sezónní vlivy vysvětlují padesát procent cyklického vývoje hrubého domácího produktu dané ekonomiky (a také spotřeby či investic). Charakteristický sezónní spotřební cyklus, který pravidelně vrcholí v čase předvánočním, se tedy opravdu může významně promítnout do úrovně spotřeby celoročně. Zvláště, budou-li tomu podmínky přát. A právě dobré psychické rozpoložení Čechů v otázce spotřeby takovou příhodnou podmínku jednoznačně představuje. Letošní vánoce tudíž mohou dobře posloužit jako určitý stimul tuzemské spotřebě, a potažmo celé ekonomice.  

Newsletter