Nakopnout ekonomiku o 35 %? Klíčem jsou ženy, zní z MMF

Světová ekonomika se zdá být na vrcholu a statistiky nezaměstnanosti v řadě zemí atakují historická minima. Nejinak je tomu i v České republice, kde se v posledních letech stále více hovoří o fatálním nedostatku pracovní síly. Nicméně míra nezaměstnanosti, která vztahuje počet nezaměstnaných právě k pracovní cíle, nedává o situaci na trhu práce kompletní obrázek. Ne všichni lidé, kteří by mohli pracovat, totiž v této pracovní síle jsou. A kdy jindy rozvířit debatu o těchto skrytých rezervách než právě nyní?

Právě to nedávno udělala generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu (International Monetary Fund, MMF) Christine Lagarde, která se v tomto ohledu zaměřila na ženy. Jejich větší zapojení do pracovního procesu by podle ní výrazně podpořilo ekonomický růst. A to zejména v zemích, které si s otázkou rovnosti mužů a žen dosud příliš hlavu nelámaly.

Gender pay gap v EU: Proč ČR patří k rekordmanům?

Lagarde konkrétně zmínila státy, které v oblasti hodnocení genderové rovnosti spadají do těch horších 50 %, jako je například Saudská Arábie, Pákistán či Libanon. Zde by podle ní zvýšení zaměstnanosti žen, spolu s bojem proti sexismu, ale i s odstraněním diskriminačních zákonů vůči ženám, umožnilo tamním ekonomikám vzrůst v průměru dokonce o 35 %, nechala se ředitelka MMF slyšet v rozhovoru pro The Guardian při příležitosti Mezinárodního dne žen.

I když v záležitosti rovných příležitostí žen a mužů je nejčastěji rozohňována debata kolem tzv. gender wage gapu, odkazujícím na fakt, že muži v průměru vydělávají více než ženy, jiným „gapem“, který stojí za nemenší pozornost, je rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen, tedy tzv. gender employment gap.

Gender employment gap je pak možné počítat za jednotlivé věkové skupiny, přičemž zaměstnanost je zde poměrem počtu zaměstnaných a celkového počtu obyvatel v dané věkové skupině. Takto to dle Eurostatu například vypadá v zemích Evropské unie. I když je patrné, že rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen soustavně klesá, s výjimkou nejmladších pracovníků je stále ještě poměrně vysoký.

Gender punishment gap. Ženy jsou na Wall Street za chyby trestány více

V souvislosti s tím lze sledovat také rozdíl v ukazatelích participace na trhu práce, která se od ukazatele zaměstnanosti liší v tom, že do čitatele zahrnuje kromě zaměstnaných i nezaměstnané, tedy všechny, kteří tvoří pracovní sílu. Rozdíl v participaci mužů a žen na trhu práce přesahuje podle dat Světové organizace práce (International Labour Organization, ILO) celosvětově vysokých 26 procent. Konkrétně statistiky říkají, že do pracovní síly spadá v globálním měřítku přes 75 % mužů, u žen je to méně než 49 %.

Nicméně v některých zemích dosahuje rozdíl v zapojení mužů a žen do pracovního procesu i 50 %, což jsou zejména státy spadající do regionu MENA (Middle East and North Africa), tedy převážně arabské země Středního východu a Severní Afriky, což ilustruje následující mapa.

Rozdíl v zaměstnanosti, respektive participaci na trhu práce, mezi muži a ženami sice pomalu klesá, nicméně podle MMF v čele s Christine Lagarde je stále velký prostor pro zlepšení. Musí se přitom pracovat nejen na odstraňování společenských bariér vstupu žen na trh práce, ale i na těch legislativních; ty podle studie Světové banky existují v 88 % zemí. Lagarde přitom soudí, že ženy by nejen zvýšily objem pracovní síly, ale rovněž by na pracoviště přinesly nové dovednosti, které by pomohly zvýšit celkovou produktivitu. 

Arabská tragédie. Nezaměstnanost mladých, podzaměstnanost žen

Newsletter