Nálada jako křišťálová koule

Průzkumy a cyklické indikátory, ekonomice předstihové, předpovídající. Některé z nich jsou spíš promyšleným modelem než pouhým jednoduchým číslem. V seriálu AKADEMIE se posouváme k jeho stěžejní části. Začneme důvěrou spotřebitelů, která je pověstnou křišťálovou koulí, předpovědí především pro statistiky příjmů a výdajů a tím výkon celé ekonomiky. Zůstaňme u té americké.

Nejvýše hodnoceným americkým indikátorem sentimentu a pátým nejsledovanějším ukazatelem z americké ekonomiky vůbec – v seriálu používanou optikou sledovanosti dle Bloomberg – je index spotřebitelské důvěry (Consumer Confidence Index), sestavován nevládní organizací Conference Board. Ta sama sebe charakterizuje, jako „globální, nezávislou výzkumnou asociaci, jejímiž členy jsou firmy, s misí dodávat vedoucím světovým organizacím praktické znalosti pro zlepšení jejich výkonnosti “. Její průzkum oslovuje zhruba tři tisícovky náhodně vybraných amerických domácností, je sestavován od února roku 1967 nejprve s dvouměsíční a od roku 1977 s měsíční periodou. Index je publikován před koncem aktuálního měsíce, za který je průzkum proveden a patří tak k vůbec nejdříve vycházejícím předstihovým ukazatelům „zdraví americké ekonomiky z pohledu spotřebitele“.

Index stojí na pětici stále stejných otázek. Dvě z nich, hodnocení ekonomických podmínek a podmínek na trhu práce, vstupují do subindexu hodnocení současných podmínek. Očekávání ekonomických podmínek, vývoje situace na trhu práce a pro vývoj celkového příjmu rodiny pro příštích šest měsíců pak vstupují do subindexu očekávání.

Když jdeme po slevách a nefrčí plastiky, tryskáče ani krokodýli

Ač je index spotřebitelské důvěry investičními profesionály vysoce a „povinně“ sledovaný, ozývají se i hlasy proti jeho vypovídací schopnosti. Jako přeceňovaný jej vidí například Russ Koesterich, hlavní investiční stratég BlackRock a hlavní globální stratég iShares. „Index je spíše měrou pocitu a sentimentu o ekonomické aktivitě, než odrazem skutečné ekonomické aktivity. Ve výsledku je vysoce volatilní, což z něj činí těžko použitelný indikátor,“ míní Koesterich .

Konkurenčním indexem spotřebitelského sentimentu je průzkum spotřebitelské důvěry informační agentury Thomson Reuters a Michiganské univerzity, v investorské komunitě známý jako „Thomson Reuters/University of Michigan Index“ či snad ještě častěji pouze jako „Michigan“. Zatímco index spotřebitelské důvěry, sestavovaný Conference Board, je realizován emailovou anketou, michiganský index skrze telefonické dotazování na reprezentativním vzorku nejméně 500 amerických domácností mimo Aljašku a Havaj. Předběžná podoba indexu, ve výchozí podobě na sezónně neočištěných datech, vychází kolem první dekády sledovaného měsíce, finální podoba pak v dekádě poslední.

Payrolls a spol. Nejsledovanější americké číslo umí otřásat trhy

Průzkum mezi spotřebiteli pokrývá tři základní oblasti spotřebitelského sentimentu: osobní finance, ekonomické podmínky a nákupní podmínky. Celkové hodnocení současných a očekávaných podmínek u financí účastníka průzkumu je doprovázeno hodnocením očekávané změny nominálního i reálného vyjádření příjmu rodiny (domácnosti jako jednotky). Velmi podrobně jsou dotazovány ekonomické podmínky v ekonomice jako celku, očekávání na krátkém a dlouhém horizontu. Sada otázek směřuje na očekávané změny u inflace, nezaměstnanosti, úrokových sazeb i vládní hospodářské politiky. Sada otázek je věnována také zjištění, jak účastník průzkumu hodnotí současné podmínky pro pořízení zboží dlouhodobé potřeby do domácnosti, auta nebo nemovitosti.

Výše popsanou skupinu ukazatelů doplňují další indexy omezeného zásahu, jako jsou Index spotřebitelského komfortu Bloomberg  nebo očekávání spotřebitelů podle banky RBC. Příště se podíváme na průzkumy nákupních manažerů – PMI.

Akademie: O tom, kdo je srdcem americké ekonomiky

Newsletter