Dolar po odstoupení Bidena krátce oslabil k 1,0900 za euro. Část ztrát poté smazal. Americké výnosy klesají. Koruna se proti euru obchoduje bez výraznější změny pod 25,25. Proti dolaru krátce zpevnila pod 23,15.

Návrat sekuritizace subprime hypoték

V poslední době se na finanční scéně začíná opět objevovat balíčkování tzv. subprime hypoték, ze kterých jsou následně emitovány vládou nezajištěné dluhopisy, resp. hypoteční zástavní listy. Jak již ze samotného názvu vyplývá, podkladovým aktivem těchto instrumentů jsou nestandardní (tzv. subprime) hypotéky. De facto se jedná o dražší hypotéky, jež jsou poskytovány subjektům, jejichž bonita není dostačující pro dosažení klasické, levnější hypotéky.

Vzhledem k tomu, že tyto instrumenty stály v pozadí finanční krize v roce 2008, jsou banky a další finanční instituce velice opatrné na to, jak je nazývají. Cílem je naprosto vypustit pojem „subprime“. Setkáme se tedy například s instrumenty, jejichž podkladovým aktivem jsou tzv. hypotéky druhé třídy, v podstatě se však jedná o jeden a ten samý základ.

Podle informací agentury Bloomberg patří mezi instituce, které se opět vrátily k tomuto byznysu, například newyorský hedgeový fond Seer Capital Management, investiční společnost Angel Oak Capital či australská Macquarie Group. Všechny tyto společnosti momentálně skupují nekonvenční úvěry, které posléze svážou do jednotlivých rizikově vážených balíčků, z nichž budou následně emitovány deriváty různých tranší.

Samy společnosti angažující se v této oblasti prohlašují, že nemají v úmyslu opakovat chyby, které stály za vypuknutím krize v roce 2008. Proto mají v plánu si ponechat ty nejrizikovější tranše a nezachovat se jako investiční banky před krizí, které je cíleně poskytovaly investorům jakožto aktiva s nízkým rizikem a dobrým ratingem.

První odhady počítají s nárůstem emise těchto instrumentů v řádech miliard dolarů. Například investiční banka JP Morgan Chase odhaduje, že tímto způsobem budou letos emitovány instrumenty o hodnotě 5 miliard dolarů. Společnost Nomura Holdings je pak střízlivější a předvídá hodnotu „pouze“ v rámci 1 až 2 miliard dolarů.

Podle Johna Hsua, šéfa oddělení kapitálových trhů v Angel Oak, se pojem nestandardní (subprime) v souvislosti s hypotékou, stal doslova vulgarismem. Podle něj došlo díky ochlazení trhu instrumentů odvozených od nestandardních úvěrů k postupnému vytvoření určitého „poolu“ hypoték, ve kterých dřímá slibný potenciál vysokých budoucích výnosů. Obnova trhu hypotečních derivátů by měla celkově přispět ke snížení spotřebitelských nákladů a taktéž podpořit skomírající realitní trh. Stejně výrazný by byl i přínos pro finanční trhy, které se dlouhodobě potýkají s problémem nízkých výnosů.

Trh sekuritizovaných hypotečních instrumentů byl v poslední době v těžkém útlumu. Podle agentury Bloomberg byly jen za minulý rok emitovány deriváty o hodnotě 8,8 miliard dolarů, přičemž většina z nich byla odvozena od tzv. „jumbo“ hypoték, což jsou úvěry přesahující úvěrové limity, které byly stanoveny vládou. Na tyto hypotéky se pak díky jejich velikosti nevztahuje vládní zajištění.

V období 2005 až 2007, kdy se trh derivátů subprime hypoték nacházel na vrcholu, byly emitovány cenné papíry o hodnotě více jak 2 bilionů dolarů. Úvěrové ztráty těchto instrumentů tehdy dosahovaly 30 % v případě nestandardních hypoték a 20 % u tzv. Alt-A hypoték, což byly úvěry, které byly na rozdíl od subprimů prodávány bonitním klientům a díky tomu po nich nebyly požadovány žádné detailní informace.

Co se týče současného úvěrového hodnocení dlužníků, společnost Angel Oak je ochotna skupovat dluhy s hodnocením alespoň 500 bodů, přičemž průměr se pohybuje na úrovni 670 bodů, deset bodů pod hranicí, kterou některé společnosti považují za přechod ze standardního na nestandardní úvěr. Zároveň si firma ověřuje, zda bude dlužník schopen svůj dluh pravidelně splácet a požaduje minimálně 20% zálohu. Celkově se výnosy instrumentů odvozených od těchto aktiv pak pohybují na úrovni 8 %.

I přes první náznaky obnovy je trh sekuritizovaných aktiv nadále omezen především  špatnou minulostí. „Důvodem, proč se investoři nevrací na trh, je buďto špatná zkušenost z minulosti nebo strach s nedostatečné transparentnosti, která zde nadále přetrvává“, řekl Chris Ames, šéf oddělení sekuritizovaných produktů společnosti Schroder Investment Management. „V tuto chvíli by své kupce našla aktiva o hodnotě několika stovek miliónů, což stále není smysluplné číslo, které by umožňovalo rozjet tento byznys naplno“, dodal.

Na to ale reaguje Michael Kime, ředitel provozu společnosti W.J. Bradley Mortage Capital. Ten tvrdí, že poptávka po hypotečních derivátech je na silném vzestupu. „Pravidelně navštěvuji různé konference, kde se vždy setkám s nejméně tuctem investorů, kteří otevřeně žádají tento druh investičního aktiva“, přepisuje jeho slova server Bloomberg.

I přesto, že obnova trhu stojí na úplném začátku a diskuze s potenciálními investory jsou teprve ve fázi příprav, většina finančních společností angažujících se v oblasti hypotečních derivátů věří, že nakonec přijde raketový odraz. Opodstatnění těchto nadějí vidí především v narůstajícím počtu investorů, kteří nakupují obdobná aktiva, jako jsou dluhopisy emitované společností Fannie Mae či Freddie Mac, které jsou rovněž navázány na poskytnuté hypotéky. Otázkou však zůstává, zda se téměř neprůhledný byznys opět nestane zdrojem problémů na trhu, které by v nejhorším případě mohly vyvolat další finanční krizi.

USA vyšetřují Moody’s kvůli hypotékám před krizí

S&P zaplatí 77 milionů dolarů za pochybný rating hypotečních dluhů

Newsletter