Neblázněte s odkupy akcií a růstem dividend!

Pokud jste neudělali nic pro dlouhodobý růst své firmy, přestaňte s neustálým odkupem svých akcií a zvyšování dividendy, abyste podpořili cenu akcií na burze. Je to cesta do pekel. Takový vzkaz zazněl k firmám z ratingové agentury Moody’s.

„Firmy, které realizují rozsáhlé odkupy vlastních akcií a zvyšují výplatu dividend, mohou dělat osudovou chybu. Je čas přehodnotit strategii, pokud titíž manažeři neudělali nic pro dlouhodobou perspektivu své firmy,“ napsala ve zprávě Christina Padgett z Moody’s a upozornila na konflikt mezi věřiteli a akcionáři firem.

„Jak akcionáři tak dlluhopisoví investoři vyjadřují důvěru v dlouhodobý úspěch a růst firmy, do které investovali. Akcionáři ale skrze zpětný odkup a růst dividendy získávají okamžitý prospěch. Tyto kroky jsou přitom právě těmi, které dlouhodobý růst firmy nijak nepodporují, ne-li přímo naopak a investoři do dluhopisů z něj navíc nic nemají,“ upozornila Padgett.

Podle dat TrimLabs zpětné odkupy v rámci akcií v americkém indexu S&P 500 dosáhly 219 miliard dolarů, nejvyšší hodnoty od konce roku 2007. Výplata akcií firem v tomtéž indexu pak dle dat FactSet za rok 2014 dosáhla rekordních 376 miliard dolarů. Zvyšování dividend v pokrizové době a masívní odkupy vlastních akcií se staly extrémně oblíbenou praktikou. Cenu akcie ale podpoří pouze krátkodobě.

Moody’s své varování dovedla do praxe. Dva týdny zpět gigant GE oznámil odprodej většiny aktivit GE Capital a program zpětného odkupu akcií v objemu 50 miliard dolarů. Akcie vylétly vzhůru, Moody’s ale reagovala sražením ratingu a přidala komentář o „růstu přijatého rizika ve prospěch akcionářů a na úkor držitelů dluhopisů“. Ohrožení věřitelů GE je extrémně nepravděpodobné, Moody’s ale varuje, že problém má širší a jednoduchou základnu: firma neinvestuje peníze do svého budoucího růstu a růstu její dlouhodobé hodnoty.

Za další problém zpětných odkupů vlastních akcií a růstu dividend v situaci, kdy firma postrádá jiné investiční přiležitosti, Christina Padgett považuje nesprávně vyšší tržní úroveň akcie a její umělou nadhodnocenost. A to jak z pohledu trhu, tak pokud tato praktika trvá delší dobu, z pohledu nákupu vlastních akcií za vlastními postupy uměle zvýšenou tržní cenu. „Tyto kroky tedy nebudují hodnotu, ale jsou destruktivní,“ míní analytička. Upozorňuje také na motivaci zájmu oportunistických akcionářů.

S názorem Padgettové nesouhlasí v názoru, řečeném pro CNBC, Erin Gibbs z S&P Capital. Existuje základní motivace pro rozdělení investice mezi akcie a dluh. A zájmy těchto dvou typů investorů jsou odlišné. Investice do dluhu žádá pravidelný příjem a ochranu před ztrátou vložené investice jako takové. Akcionáři sázejí na vzestup ceny akcie a k tomu nějaký příjem (v podobě dividendy). Dokud budou firmy chránit vloženou investici věřitelů a dosahovat růstu ceny akcií, je to v pořádku, shrnuje Gibbs pro CNBC.

Newsletter