Nedostatek zdrojů a nárůst cen komodit. Pomůže cirkulární ekonomika?

Nedostatek zdrojů povede k nárůstu cen komodit. Tehdy přijde na řadu cirkulární ekonomika a cirkulární produkce. Každý byznys může začít s málem a poté pokračovat s přechodem z lineárního podnikání k tomu cirkulárnímu, řekla na Týdnu inovací v rozhovoru pro Roklen24 Carina Sundqvist, zakladatelka společnosti Circl8, která radí firmám, jak využít cirkulární ekonomiku ve svůj prospěch.

Jaké jsou největší příležitosti pro cirkulární byznys?

Myslím si, že dnes jsou v cirkulární ekonomice obrovské příležitosti. Celosvětově uvidíme nedostatek zdrojů a také velký nárůst cen komodit. To si vyžádá cirkulární přístup k produkci. Myslím si, že teď je čas ke změně k cirkulární ekonomice. Jako firma se můžete informovat, co vlastně je cirkulární ekonomika. A pak se trochu pokusit ji adaptovat na váš byznys model.

Jak vaše společnost Circl8 pomáhá cirkulární ekonomice?

Pomáhá podnikatelům s přechodem z lineární ekonomiky a lineárního přístupu k podnikání, ve které berete, vytváříte a zbavujete se věcí, k více cirkulární ekonomice a cirkulárnímu byznys modelu. Pořádám na toto téma přednášky. Pořádám také workshopy, kde si jako společnost můžete vyzkoušet naše byznys modely. Co by mohlo fungovat pro mě? Takže nejdřív zkusíte něco malého a potom pokračujete s přechodem. Proto si myslím, že cirkulární ekonomika teď nabízí velké příležitosti. 

Jak můžou inovace pomoci životnímu prostředí?

Teď skutečně potřebujeme inovace, abychom mohli řešit problémy v naší společnosti. Co se týče udržitelnosti a globálního oteplování, musíme začít konat teď. Firmy mají příležitost ukázat se jako lídři a posunout se k větší udržitelnosti. Co můžete jako podnikatel udělat je, začít dělat cokoli s ohledem na udržitelnost. Můžete přestat používat fosilní paliva, využívat obnovitelnou energii, můžete ve vaší výrobě začít využívat recyklovatelné materiály, pokusit se zvýšit jejich množství. Můžete se také pokusit změnit váš byznys model. Možná můžete nabízet služby namísto produkce výrobků. Možná, že nepotřebujeme více výrobků. Můžeme například více udržovat a používat to, co už máme. Toto se snažím prosazovat.

Carina Sundqvist se označuje za kreativní podnikatelku a lektorku. Zaměřuje se na ekologické inovace, cirkulární ekonomiky a ráda přichází s novým řešením současných problémů. Velký potenciál vidí právě v cirkulární ekonomice, biomimikrách a vzájemné spolupráci. Carina založila společnost Circl8, která radí firmám, jak využít cirkulární ekonomiku ve svůj prospěch. Carina rovněž spolupracuje se státní správou na udržitelném rozvoji v regionu. V prestižní soutěži Venture Cup West byla vyhlášena jako nejlepší sociální podnikatelka.

 

Týden inovací je jedna největších tuzemských událostí zaměřených na inovace, moderní technologie a umělou inteligenci. Jejím cílem je seznamovat firmy a veřejnost s nejnovějšími světovými trendy a přispět k vytvoření dynamického inovačního prostředí v ČR. Hlavní událostí Týdne inovací je mezinárodní konference za účasti špičkových světových i tuzemských inovátorů a také Inovační veletrh se semináři. Zároveň se v průběhu akce po celé ČR koná více než 100 doprovodných událostí. V roce 2019 se uskutečnil již 4. ročník.  

Newsletter