Nejhorší měsíc ze všech

„Akcionáři nikdy nejásají nad naší sezónní zprávou za září,“ uvádí studie Bespoke Investment Group, uveřejněná na serveru Business Insider. Dle jejího výstupu je totiž září jediným měsícem v roce, kdy Dow Jonesův index zaznamenává za posledních 20, 50 a 100 let podprůměrnou hodnotu.

„Během posledních 100 let se Dow Jones v září propadá průměrně o -0,96 %. Pouze ve 42 % případů byla pozorována pozitivní čísla.“ zní slova studie.  „Žádný jiný měsíc nezaznamenává v rozpětí sta let pokles, v září je však skoro jednoprocentní.“  Další údaje za posledních 50 a 20 let pak ukazují pokles o -0,88 % a -0,70 % resp.

Dobrou zprávou dle studie zůstává skutečnost, že v letech kdy, se index pohybuje nadprůměrně vysoko – jako je tento- se zářijové investice akcionářům vrátily, ovšem dle slov Bespoke IG „jen těsně.“

„Z grafu lze vyčíst, že za posledních 100 let zaznamenalo září průměrný nárůst o +0,11 %v případech, kdy se index za dobu od ledna do srpna nacházel v plusových číslech.V opačných případech tvoří průměrný pokles v září -2,70 %.“

Studie zároveň považuje listopadové volby ve Spojených Státech, všeobecný trend „samolibých“ investorů a nadcházející meeting Fedu za dostatečné podněty pro probuzení po „ospalém“ létě.

Newsletter