Nejkratší cesta do procenta s top příjmy? Přes bohatého ženicha

Ruku v ruce s příjmovou nerovností, která ve Spojených státech začala rychle růst v poslední třetině minulého století, se značným tempem zvyšuje také majetková nerovnost mezi americkými domácnostmi. Například v roce 2016 vlastnilo nejbohatší procento Američanů stejné jmění jako 90 procent „nejchudší“ populace dohromady. A zatímco mediánový příjem americké domácnosti byl v roce 2016 celkem 51 tisíc dolarů, tak v rámci procenta domácností s nejvyššími příjmy to bylo 845 tisíc dolarů, uvádí server CNBC.

Lidé na vrcholu majetkových a příjmových žebříčků zkrátka žijí v trochu jiném světě než průměrný Američan. Avšak i když každoročně přináší výzkumy nová data o tom, o jak moc jsou na tom tyto domácnosti lépe než běžní lidé, nikdo se dosud příliš nezaměřoval na to, čí příjem – muže, anebo ženy – je klíčový v záležitosti zařazení domácnosti do elitního percentilu, jehož důchod je vyšší než důchod 99 procent zbylé populace.

Nerovnost jako klíčový hybatel krize. Příklad USA

Na zkoumání této genderové otázky v rámci procenta domácností s nejvyššími příjmy se nedávno vrhl kolektiv autorů ve složení zástupců z několika univerzit – Jill Yavorsky (University of North Carolina-Charlotte), Lisa Keister (Duke), Yue Qian (University of British Columbia) a Michael Nau (Ohio State University). A analýza provedená na amerických datech, jež vycházejí z Průzkumu spotřebitelských financí (Survey of Consumer Finances) z let 1995 až 2016, potvrdila, že ve valné většině případů je klíčový příjem muže.

Jinými slovy, za pozici v elitním procentu domácností je obvykle vděčná manželka manželovi. Závěr výzkumu, který byl letos v únoru publikován v časopise American Sociological Review, ve světle nekonečných diskuzí o tzv. gender wage gapu, upozorňujícím na fenomén výrazně vyšších mužských platů oproti těm ženským, příliš nepřekvapí. Nicméně může překvapit, o jak velkou nerovnováhu jde.

Konkrétně bylo zjištěno, že manželka v rámci těchto elitních domácností by pouze se svými vlastními příjmy splnila podmínku pro přiznání statusu top procenta v 4,5 procentech případů, tedy v méně než každé dvacáté domácností zařazené v procentu s nejvyššími příjmy. Oproti mužům tak u žen existuje o 84 procent menší pravděpodobnost, že by se dostaly do elitního procenta pouze s tím co vydělají samy, shrnuje výsledky server CNBC.

Závěry výzkumu tedy naznačují, že nejkratší cesta do top procenta pro ženu nevede přes velmi dobře placené zaměstnání, nýbrž přes bohatého ženicha. Zkoumaná data přitom nenaznačují žádný posun v této oblasti. „V posledních dvou desetiletích ženy prakticky nedosáhly žádného pokroku v porovnání s muži, kteří by se svými příjmy dostaly do top procenta,“ okomentoval výsledky Jill Yavorsky, jeden z autorů studie.

„To je přitom navzdory tomu, že ženy nyní získávají polovinu všech právních a lékařských titulů a rovněž začínají podnikat ve větší míře než v minulosti. Bohužel tyto vzdělávací a podnikatelské úspěchy nevedly k zajištění stejného přístupu k vysokopříjmovým pozicím, jako tomu bylo u mužů,“ dodal profesor University of North Carolina-Charlotte. Naproti tomu u mužů zůstávají šance na zařazení do skupiny domácností s nejvyššími příjmy úzce spjaty s jejich vzdělávacími a profesními výsledky.

Emancipace a oddělené finance. Vdát se už není tak výhodné jako kdysi

Newsletter