Nejmotivovanější zaměstnanci? Ti, co pracují většinu času na dálku

Technologie mění nejen svět, ale také trh práce. O čem si pracovníci v minulosti mohli nechat jen potají zdát, to se dnes stává možné. Osmihodinový pracovní den strávený stereotypním pobytem v kanceláři již u mnoha pracovních pozic přestává být nutností. A statistiky naznačují, že této výhody si může užívat stále více pracovníků.

K vyhotovení velké spousty práce již dnes stačí pouhé připojení k internetu, a tak mohou mnozí zaměstnanci často pracovat nejen z domova, ale téměř odkudkoliv. Trend tzv. práce na dálku (remote work) nastoupil na trajektorii vzestupu. Jde přitom o značně širší pojem než je práce z domova (home office). Zaměstnanec tedy může pracovat nejen ze své oblíbené kavárny, ale i z dalekých cest.

O boomu práce na dálku svědčí také čísla. Například server Quartz na amerických datech porovnává, kolik pracovníků a v jaké míře pracovalo vzdáleně v roce 2012 a jak to vypadalo v roce 2016. Z výsledných grafů je patrné, že zatímco procento amerických pracovníků pracujících na dálku méně než 20 % pracovního času mezi těmito dvěma obdobími značně pokleslo, u pracovníků využívajících vzdálenou práci ve více než 40 % pracovního času byl zaznamenán významný růst.

Peníze na prvním místě? Za smysluplnou práci lidé obětují i třetinu mzdy

Stejný obrázek práce na dálku podává také server The New York Times. Konkrétně podíl pracovníků, kteří stráví prací na dálku více než 80 % svého pracovního času, vzrostl od roku 2012 do roku 2016 z 24 % na 31 %. Naopak podíl pracovníků pracujících vzdáleně méně než 20 % pracovního času poklesl z 34 % na 25 %. 

Co se týče odvětví, kde je nejvíce vzdálených pracovníků, na prvním místě je příznačně doprava a přeprava, kde byl tento podíl v roce 2016 vysokých 61 %, což je oproti roku 2012 nárůst o 6 procentních bodů. Na druhém místě jsou pozice spojené s výpočetní technikou, informatikou a matematikou s 57% podílem vzdálených pracovníků a s nárůstem mezi sledovanými roky o 3 procentní body.

Ještě větší nárůst vzdálených pracovníků byl zaznamenán v odvětví financí, pojištění a realit, kde jejich podíl vzrostl z 39 % na 47 %. Na druhou stranu existují i odvětví, kde se podíl vzdálených pracovníků mezi roky 2012 a 2016 snížil; jde zejména o vědu, strojírenství a architekturu, či o vzdělávání, školení a knihovnictví.

A co zaměstnanci na práci na dálku nejvíce oceňují? Odpovědi dává HCMTechnologyReport.com. Jako největší benefity vnímají pracovníci napříč kontinenty lepší soustředění a zvýšení produktivity, odpadnutí nutnosti dojíždět či možnost skloubit rodinný a pracovní život.

Domov vs. kancelář. A kde jste nejproduktivnější vy?

S tím se ovšem dostáváme také k tomu, jaké (ne)výhody nese práce na dálku pro zaměstnavatele, kterého zajímá, zda práce na dálku, respektive práce z domova, skutečně vede ke zvýšení produktivity. Touto otázkou se samozřejmě zabývá řada studií, nicméně jednoduchá univerzální odpověď patrně neexistuje, jelikož dopady na výkon se budou značně lišit nejen mezi odvětvími, firmami a pozicemi, ale i mezi jednotlivci.

K efektivní práci na dálku či z domova je každopádně nutná značná dávka sebedisciplíny, dále je třeba brát zřetel na motivaci pracovníka. Jak ukazují data znovu ze serveru Quartz, k její maximální mobilizaci je potřeba využít kombinaci práce z kanceláře a práce na dálku. A kde hledat ono optimum? Největší podíl pracovníků se dle průzkumu cítí být aktivně zapojen a nadšen ze své práce, když pracuje vzdáleně 60-80 % svého pracovního času. Při této míře je rovněž minimalizován počet těch, kteří nejsou zapojení a nadšení ze své práce, či jsou z ní dokonce naštvaní a rozčílení.

Otrávení zaměstnanci. Firmě působí škodu ve výši třetiny mzdy

Newsletter